Zatrudnienie w działalnoœci badawczej i rozwojowej jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Autor

  • Wioletta Kilar Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.4.4

Słowa kluczowe:

zatrudnienie, badawcza, GOW

Abstrakt

Development and rational use of human resources is a major foundation for the knowledge-based economy. Shaping a society based on knowledge depends on such factors as the outlayon research and development, the number of students, legal and economic instruments and soon. People are a crucial factor of this process, and its quality is related to the level of knowledge resources, skills, education and the quality of work organization. The present discussion analyzes the changes in the employment in research (B) and development (R) as a factor influencing the growth of the knowledge-based economy. The author assumes that employment in B+R activity is a measure of the potential which makes economy growth possible. The discussion is based on the examples of selected countries where the analysis of changes in B+R activity was conducted in the period 1995-2003. The analysis shows that the tendencies in the changes ofthe economic potential and research and development potential in the analyzed countries point to an increasing polarity in global economy. They significantly affect the introduction of the knowledge-based economy in the specified countries. It seems reasonable to assume thatlong-term economic growth is connected primarily to the development of human resources.

Bibliografia

Borowiec M., Rachwał T., 2007, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wyzwaniem edukacyjnym gospodarki opartej na wiedzy [w:] Kształcenie geograficzne w europejskim obszarze edukacyjnym, Akademia Pedagogiczna, Kraków (w druku).

Domański S. R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kudełko J., Zioło Z., Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach 1990-2003 [w:] Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, M. Bucka i J. Słodczyk (red.), Uniwersytet Opolski, Opole, s. 337-350.

Kukliński A., 2004, Gospodarka oparta na wiedzy - wyzwanie dla Polski XXI wieku [w:] Polska w Europie, 2 (46), s. 183-191.

Mikuła B., 2006, Organizacje oparte na wiedzy, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie nr 173, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Piech K., Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce [w:] e-mentor, 29.09.2007 r.

Rachwał T., Kilar W., 2006, Budowa gospodarki opartej na wiedzy wyzwaniem dla edukacji [w:] Współdziałanie warunkiem osiągnięcia sukcesu, J. Boczoń, T. Rachwał (red.), Krakowski Kalifornijczyk Pismo Stowarzyszenia Galicyjska Szkoła Zdrowia, nr 1/37, rok V, Kraków 2006, s. 9-15.

Rocznik Statystyczny RP 2006, GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2003, Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2006, GUS, Warszawa.

Tomaszewska H., 2004, Przewodnik po gospodarce opartej na wiedzy [w:] Technologie i przemysł: magazyn o inteligentnych systemach produkcji, automatyzacji i zarządzania, wiosna 2004, Vision Media, Warszawa, s. 74-78.

Wieloński A., 2003, Przemysł Nowej Gospodarki [w:] Przemysł w procesie globalizacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Z. Zioło i T. Rachwał (red.), Warszawa-Kraków, s. 21-26.

Wieloński A., 2005, Geografia przemysłu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 142.

Wożniak M.G., 2005, Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ograniczającej nierówności społeczne [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rola kapitału ludzkiego i intelektualnego, Katedra Teorii Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. 6, Rzeszów, s. 173-188.

Pobrania

Opublikowane

2008-01-01

Jak cytować

Kilar, W. (2008). Zatrudnienie w działalnoœci badawczej i rozwojowej jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 60–69. https://doi.org/10.24917/20833296.4.4

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>