Kształtowanie się Grupy Samsung w warunkach globalizacji

Autor

  • Wioletta Kilar Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.7.9

Słowa kluczowe:

Samsung, globalizacja

Abstrakt

The underlying role in the enhancement of globalization processes is held by transnational  corporations which exert impact on the formation of market network systems for goods and  services by means of locating their affiliates in global regional systems.  The purpose of the paper is to present the analysis of Samsung Group formation processes.  The Group’s business potential, impact range and production assortment diversification as well  as increasing globalization trends in the world economy that have affected the formation and  development of the analyzed corporation are analyzed.  The Samsung Group is a significant element in globalization processes. As a result of operations  carried out in various fields, the corporation has created its own business network  enabling the cooperation of particular entities within the capital group. This is the basis for the  corporation competitive advantage in the international market. By developing its operations  the Samsung Group is an example of an entity that during its 70 years of business activities has  become a conglomerate of a transnational nature owing to globalization processes resulting  from the global economy evolution.

Bibliografia

Borowiec M., 2009, Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło i T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 5, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 37–47.

Dorocki S., Jenner B., 2009, Wpływ wielkości nakładów inwestycyjnych w sektorze B+R na regionalne zróżnicowanie tempa rozwoju Francji [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło i T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 5, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 188–197.

Fields G., 2006, Innovation, Time and Territory: Space and the Business Organization of Dell Computer, „Economic Geography” 82 (2), s. 119–146.

Kilar W., 2009, Rola korporacji Apple w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło i T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 5, Nowa Era , Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 48–56.

Koryszewski M., 2010, Kluczowe marki technologiczne 2010 – Samsung wypada najlepiej, http:// technologie.gazeta.pl/technologie/1,81010,7527437,Kluczowe_marki_technologiczne_2010___Samsung_ wypada.html 6. Rachwał T., 2008, Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, Z. Zioło i T. Rachwał (red.), „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 11, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 53–85.

Rosińska-Bukowska M., 2009, Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji. Kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej, Dom Wydawniczy Duet, Toruń.

Stryjakiewicz T., 2009, Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego) [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego (Functions of Industry in the Development of Information Society), Z. Zioło i T. Rachwał (red.), „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 21–33.

Wajda E., 2003, Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych, Z. Zioło i Z. Makieła (red.), „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 5, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 85–114.

Wajda E., 2003, Zoričič-Wołek M., Proces kształtowania się korporacji IBM [w:] Przemysł w procesie globalizacji, Z. Zioło i Z. Makieła (red.), „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 6, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 109–118.

Wajda E., 2006, Rozwój i struktura przestrzenna działalności Nokii w latach 1997–2003 [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Z. Zioło i T. Rachwał (red.), „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 8, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa– –Kraków, s. 219–240.

www.interbrand.com/en/best-global-brands/Best-Global-Brands-2010.aspx 13.

www.flickr.com/photos/businesshistory/3264510731/ 14. www.samsung.com 15.

www.sisa.samsung.com/about.htm

Zioło Z., 2004, Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu [w:] Przemiany struktur przemysłowych, Z. Zioło i Z. Makieła (red.), „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 7, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 97–106.

Zioło Z., 2006, Firmy informatyczne w województwach Polski [w:] Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna, T. Komornicki, Z. Podgórski (red.), „Dokumentacja Geograficzna”, nr 33, PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Leszczyckiego, Warszawa, s. 282–290.

Zioło Z., 2008, Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Z. Zioło i T. Rachwał (red.), „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 10, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 11–22.

Pobrania

Opublikowane

2011-01-01

Jak cytować

Kilar, W. (2011). Kształtowanie się Grupy Samsung w warunkach globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 116–127. https://doi.org/10.24917/20833296.7.9

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>