Kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej w dobie postępujących procesów globalizacji

Autor

  • Wiktor Osuch Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.7.26

Słowa kluczowe:

komunikacja interpersonalna, globalizacja

Abstrakt

The subject of the research presented in this article is evaluation of competence of Geography and Entrepreneurship teachers and students who are teachers-to-be. In the teacher training process the crucial role is played by competences, developed mainly in the course of studies and during school practice. The author of this article has for over ten years conducted research on the students’ development of subject competence and didactic competence including the research on Geography teacher-trainees. Personal and interpersonal competencies of graduates of higher education significantly affect their chances on the ever-changing labour market. The presented research results should become an impulse for further analyses and reflection concerning the development of competence in teacher-trainees. Research in this area should successfully contribute to optimization of the teacher-training process, including Geography and Entrepreneurship teachers (not only in Poland), and to the development of an effective and efficient model of education and competence acquisition by graduates.

Bibliografia

Bańka A., 2000, Działalność zawodowa i publiczna [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, J. Strelau (red.), t. 3, GWP, Gdańsk.

Ciupińska B., 2005, Doskonalenie relacji międzyludzkich wyzwaniem społeczeństwa XXI wieku [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 1, Wydawnictwo MiWa, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, s. 153–157.

De Jong H., 2008, Aspekte der Ausbildung von Geographielehrer/inne/n In den Niederlanden, „GW Unterricht”, Nr 109/2008, Wien, s. 27–32.

Donert K., Charzyński P., Podgórski Z. (red.), 2007, Teaching geography in and about Europe, Toruń: Herodot Network.

Dylak S., 1995, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wydawnictwo UAM Poznań, 6. Erhard A., 2001, Der neue Studienplan fűr das Unterrichtsfach Geographie und Wirtschaftskunde (Lehramt) an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck, „GW Unterricht”, Nr 82/2001, Wien, s. 54–62, 7. Gawrecki L., 2003, Kompetencje menedżera oświaty, Wydawnictwo eMPi2 Poznań.

Heron R., Le Hathaway J.T., 2000, An international perspective on developing skills through geography programmes for employability and life: narratives from New Zeland and the United States, „Journal of Geography in Higher Education”, 24, nr 2, s. 271–276.

Kunikowski J., 2009, Zawód współczesnego nauczyciela [w:] Wiedza, umiejętności, postawy a jakość kształcenia w szkole wyższej, B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba (red.), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 171–177.

Kyriacou Ch., 1991, Essentials Teaching Skills, Oxford: Blackwell.

Kwiatkowska H., 2008, Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Makieła B., 2006, Komunikacja interpersonalna w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości – propozycje ćwiczeń [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 2, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków 2006, s. 287–289.

Makieła Z., Rachwał T., 2007, Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, wydanie szóste, Nowa Era, Warszawa.

Osiński Z., 2009, Programy humanistycznych studiów wyższych a wymogi społeczeństwa wiedzy [w:] Wiedza, umiejętności, postawy a jakość kształcenia w szkole wyższej, B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba (red.), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 29–38.

Osiński Z., 2010, Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyższych a metody prowadzenia zajęć [w:] Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba (red.), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 57–66.

Osuch W., 2002, Kształcenie nauczycieli geografii o różnych specjalnościach w świetle reformy systemu edukacji a kompetencje nauczyciela geografii [w:] Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej – bilans dokonań, Kitowski J. (red.), Rzeszów 2002, s. 567–580.

Osuch W., Tracz M., 2010, Kompetencje zawodowe nauczycieli geografii a współczesne wymagania oświatowego rynku pracy [w:] Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, B. Sitarska, K. Jankowskiego, R. Droba (red.), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 81–94.

Osuch W., 2010, Kompetencje nauczycieli geografii oraz studentów geografii – kandydatów na nauczycieli, „Prace Monograficzne”, nr 570, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.

Owen E., 2001, What skills do employers need?, „Journal of Geography in Higher Education”, 25, nr 1, s. 121–126.

Piróg D., 2010, Studia wyższe a rynek pracy w Polsce – zarys stanu badań [w:] Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba (red.), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 67–80.

Rachwał T., 2004, Podstawy przedsiębiorczości. Słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, wydawnictwo Nowa Era, Warszawa, s. 264.

Rachwał M.M., Rachwał T., 2006, Wartości moralne podstawą prawdziwego sukcesu menedżera [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 2, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 193–198.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2004, nr 207, poz. 2110).

Smółka P., 2006, Jak skutecznie szkolić umiejętności interpersonalne? [w:] Komunikowanie się. Problemy i perspektywy, B. Kaczmarek, A. Kucharski, M. Stencel (red.), Wyd. UMCS Lublin.

Szempruch J., 2006, Kompetencje i zadania nauczyciela w procesie przekształcania szkoły [w:] Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. Tom I, B. Muchacka (red.), Wyd. „Impuls” Kraków, s. 223–238.

Vielhaber Ch., 2006, Wie viel Nachhaltigkeit verträgt das Schulfach Geographie und Wirtschaftskunde?, „Unterricht“, Nr 103/2006, Wien, s. 17–24.

Żurakowski F., 2002, Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy, MAC Edukacja S.A., Kielce.

Pobrania

Opublikowane

2011-01-01

Jak cytować

Osuch, W. (2011). Kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej w dobie postępujących procesów globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 333–346. https://doi.org/10.24917/20833296.7.26

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>