Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem

Autor

  • Anna Irena Szymańska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.8.26

Słowa kluczowe:

globalizacja, zarządzanie przedsiębiorstwem

Abstrakt

Rapid globalisation of the economy, a revolution in the technical and information technology fields as well as a great variety of solutions provided nowadays by contemporary management makes the company management of XXI century to be predominantly concentrated on external environment of organization. This management should consist in defining the objectives of organisation in connection with the market needs and an individual customer. On the other hand, the economic, political and social processes taking place on a global scale force enterprises to also perform internal reorganisations.Currently a number of various concepts of organisation management and detailed methods connected with them, techniques and tools, are applied in business activities.  They can be divided into three groups:

• Concepts concentrated on organisation management process - marketing, logistics (just-in--time production and just-in-time management), human resources management, TQM total quality management, controlling, outsourcing, time based management (TBM),

• Concepts  concentrated mainly on changes management - BPR business process reengineering, lean management,

• Concepts concentrated on organisation forms - learning organisation, intelligent organisation,

network organisation, virtual organisation.All these theories are distinguished by different attitudes towards organisation management and changes implementation. The managers and their ability to predict the results of the applied solutions are those who choose one particular concept or certain integrated attitude.

Bibliografia

Czaja I., 2001, Globalizacja, globalizm, przedsiębiorczość – szanse i zagrożenia [w:] Globalizacja ISS, J. Klich (red.), Kraków.

Czerska J., 2002, Więcej niż odchudzanie, czyli istota koncepcji zarządzania lean, „Personel”, grudzień.

Drucker P.F., 2000, Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa.

Giddens A., 1999, Runway World: The Reith Lectures revisited, http://www. Les. co. uk/.

Dziedzic D., Szymańska A.I., 2011, Marketing transakcji a marketing relacji, „Zeszyty Naukowe WSEI w Krakowie”, nr 7.

Grupa Lizbońska, 1996, Granice konkurencji, Warszawa.

Hammer M., Champy J., 1996, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.

Karaszewski R., 1999, Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia, Tonik, Toruń.

Karlöf B., Östblom K., 1995, Benchmarking – równaj do najlepszych, Warszawa.

Kempny M., 1998, Globalizacja [w:] Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Krawiec F., 2009, Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, Difin, Warszawa.

Liberska B., 2001, Globalizacja – próba racjonalnego podejścia, „Nowe Życie Gospodarcze”, 28 stycznia.

Liberska B., 2002, Pojęcie i definicje globalizacji [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, B. Liberska (red.), PWE, Warszawa.

Lipiec J., 1996, Reengineering – nowa koncepcja zarządzania?, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”.

Martyniak Z., 1996, Metody organizowania procesów pracy, Warszawa.

Martyniak Z., 1998, Nowe metody organizacji i zarządzania, Wyd. AE, Kraków.

Mittelman J., 1996, Globalization: Critical Reflection, Lynne Rienner, Boulder.

Nogalski B., Walentynowicz P., 2004, Nowoczesne koncepcje zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych regionu pomorskiego – próba oceny, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni”, nr 7, Gdynia.

Pawlak W.R, 2004, Od TQM do TQL w organizacji przyszłości, maszynopis rozprawy habilitacyjnej, ORGMASZ, Warszawa.

Penc J., 2002, Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.

Porter M.E., 1992, Strategia konkurencji, metody analizy sektorów i konkurentów, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Toffler A.H., 1996, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Wyd. s.c., Poznań.

Toffler A., 2006, Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz.

Trocki M., 2001, Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.

Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, 2000, K. Perechuda (red.), Placet, Warszawa.

Zimniewicz K., 2009, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.

Zorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2012-01-01

Jak cytować

Szymańska, A. I. (2012). Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 360–372. https://doi.org/10.24917/20833296.8.26

Inne teksty tego samego autora