Tom 19 Nr 1 (2023): Problematyka przedsiębiorczości w warunkach zmienności otoczenia

					Pokaż  Tom 19 Nr 1 (2023): Problematyka przedsiębiorczości w warunkach zmienności otoczenia

Przedsiębiorczość - Edukacja, 19(1)

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Geografii
Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Kraków 2023

Opublikowane: 2023-06-29