Ocena wyników działalności wybranych spółek budowlanych notowanych na GPW w świetle ogólnej sytuacji branży

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.172.2

Słowa kluczowe:

analiza, budownictwo, gospodarka, przedsiębiorstwa

Abstrakt

Sektor budownictwa charakteryzuje się dużą zmiennością sytuacji finansowej funkcjonujących w nim podmiotów (generalnych wykonawców, podwykonawców, producentów materiałów oraz hurtowników). Wpływa to na sposób dokonywania oceny całej branży przez instytucje bankowe i ubezpieczeniowe zapewniające przedsiębiorstwom budowlanym dostęp do gwarancji i zewnętrznego finansowania. Trudny rynek, nawet w czasie hossy, zmienna koniunktura, wielostopniowa realizacja kontraktów powodują, że sektor budowlany ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej oraz obsługą zadłużenia. Przeprowadzone w niniejszym artykule rozważania pozwalają stwierdzić, że ostatnie lata nie były łatwe dla branży budowlanej, na co złożyło się wiele czynników. Realizacja nierentownych kontraktów infrastrukturalnych, trudności w dialogu z inwestorem środków publicznych, a także ograniczona liczba przetargów niekorzystnie wpłynęły na wyniki finansowe spółek tego sektora. Analizowane spółki budowlane z grupy notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych utrzymały w badanym okresie dobrą kondycję finansową. Głównym celem niniejszego opracowania jest ocena wyników pięciu przedsiębiorstw branży budowlanej notowanych na GPW na podstawie wybranych informacji finansowych za lata 2014-2019. Dane te zostały przeanalizowane pod kątem dynamiki oraz średniego tempa wzrostu z wykorzystaniem metody ṝ, której istota wynika z tego, że tylko początkowy i końcowy wyraz szeregu chronologicznego decyduje o wartości liczbowej średniego tempa wzrostu. Faktyczny szereg chronologiczny można traktować jako „postęp geometryczny o zmiennym ilorazie”. Opracowanie ma charakter opisowo-empiryczny.

Biogramy autorów

Renata Nesterowicz - Uniwersytet Rzeszowski

Renata Nesterowicz, dr nauk ekonomicznych, adiunkt dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kolegium Nauk Społecznych, Instytutu Ekonomii i Finansów w Katedrze Finansów i Rachunkowości. Autorka licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości. Jej zainteresowania naukowe to ocena wyników i dokonań małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Joanna Nakonieczny - Uniwersytet Rzeszowski

Joanna Nakonieczny, dr nauk ekonomicznych, adiunkt badawczo-dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Zarządzania, Zakładu Finansów, Bankowości i Rachunkowości. Wieloletni specjalista ds. rachunkowości finansowej. Członek Rady Nadzorczej spółki kapitałowej. Główny obszar badań jej zainteresowań obejmuje zagadnienia z zakresu rachunkowości finansowo-podatkowej, rachunkowości zarządczej i efektywności kapitału intelektualnego.

Bibliografia

Blocher, D. (2018). Budimex – największa firma budowlana w Polsce w 2018 r. wg raportu Deloitte Wysokie obroty, niskie marże – czy branża budowlana stanie się ofiarą własnego sukcesu?

Deloitte. (2019). Raporty Polskie Spółki Budowlane za lata 2014–2019. Pozyskano z: https://www2.deloitte.com/pl/pl.html

Kieszkowski, W. (2018). Usługi budowlane. W: D. Prokop (red.), Mechanizm podzielonej płatności (split payment). Warszawa: Woleters Kluwer.

Krasoń, M. (2021; 4 września 2021). Zrównoważony rozwój motorem wzrostu dla branży budowlanej. Pozyskano z: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/zrownowazony-rozwoj-motorem-wzrostu-dla-branzy-budowlanej.html

MerXu. (wrzesień 2021). Bankructwa firm budowlanych w 2021. Rośnie zadłużenie i liczba upadłości w budownictwie. Murator Plus. Pozyskano z: https://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/przybywa-bankructw-firm-budowlanych-aa-rTPY-9Zct-K2qb.html

Nesterowicz, R. (2014). Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników działalności przedsiębiorstw. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 39, 320–329.

Nykiel, W., Sęk, M. (2018). Opodatkowanie konsumpcji. W: W. Nykiel (red.), Prawo podatkowe w Polsce. Podręcznik akademicki. Warszawa: Difin.

Skowronek-Mielczarek, A,. Leszczyński, Z. (2008). Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.

Timofiejuk, I. (1973). Stopa wzrostu gospodarczego. Metody liczenia. Warszawa: PWE.

Zabrowarny, S. (red.). (2004). Ekonomia. Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, nr 77.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Nesterowicz, R., & Nakonieczny, J. (2021). Ocena wyników działalności wybranych spółek budowlanych notowanych na GPW w świetle ogólnej sytuacji branży. Przedsiębiorczość - Edukacja, 17(2), 26–35. https://doi.org/10.24917/20833296.172.2