Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i śœrednich przedsiębiorstw

Autor

  • Aleksander Surdej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Studiów Europejskich
  • Krzysztof Wach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.4.6

Słowa kluczowe:

parki naukowo-technologiczne, MŚP

Abstrakt

In the globalization era a technological growth is important for the development of the companies. The vital challenge is a commercialization of the science and technological achievements,  i.e.  transfer  the achievements  to  the market. The  transfer consists of passing on  thetechnological and managerial knowledge to be used in business. It is natural impulse for thedevelopment of innovational companies. Insufficient financial and human resources in smalland middle enterprises set the difficult to conquer barrier to conducting in-home research. Thecooperation between companies and universities especially engineering schools and publicor commercial research centers may help to resolve the problem. The aim of this article is thepresentation of the role of science-technological parks in the development of small and middleenterprises.

Biogram autora

Krzysztof Wach - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Krzysztof Wach, dr hab., prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (przedsiębiorczość międzynarodowa), doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (przedsiębiorczość strategiczna), specjalista z zakresu przedsiębiorczości międzynarodowej. Autor kilkunastu książek, ponad 150 publikacji naukowych, redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Entrepreneurial Business and Economics Review” (EBER), członek komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych, w tym rocznika „Przedsiębiorczość–Edukacja”. W latach 2012–2014 pełnił funkcję krajowego eksperta Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz eksperta Komisji Europejskiej ds. przedsiębiorczości. Jest uczestnikiem międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych (m.in. Jean Monnet, Atlantis, International Visegrad Fund, Central European Initiative). Wygłaszał gościnne wykłady m.in. w Grand Valley State University (Grand Rapids, USA), Roosevelt University (Chicago, USA), University of Detroit Mercy (Detroit, USA), Loyola University Chicago (Chicago, USA), Northumbria University (Newcastle, UK), Univercity College London (UK), Universidad Politécnica de Cartagena (Kartagena, Hiszpania).

Bibliografia

Baruk J., Centra przedsiębiorczości a innowacyjność firm, .Organizacja i Kierowanie., 2/2001.

Bednarczyk M., 1999, Wpływ otoczenia komunikacyjnego na redefinicję strategii konkurencji polskich przedsiębiorstw [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.

Bednarczyk M., 2001, Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, PWN, Kraków-Warszawa.

Dierdonck R. van, Debackere K., Rappa M.A., An Assessment of Science Parks: Towards a Better Understanding of Their Role in the Diffusion of Technological Knowledge, .R&D Management., 2/1991.

Donakowski A., Międzynarodowy transfer technologii- przyczyny, formy i konsekwencje, .Gospodarka w praktyce i teorii., 1/2003.

Kasperkiewicz W., 1997, Parki technologiczne nowoczesną formą promowania innowacji, Wyd. Absolwent, Łódź.

Matusiak K.B., 1995, Parki technologiczne. Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, procesów innowacyjnych rozwoju regionalnego, Fundacja Inkubator, Łódź.

Morawczyński R., Rogoda B., Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa, .Zeszyty Naukowe., 62/2003, .Prace z zakresu przedsiębiorczości i konkurencyjności firm., Wyd. AE w Krakowie, Kraków.

Penc-Pietrzak I., 1998, Strategia biznesu i marketingu, Wyd. PSB, Kraków.

Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, PARP, Warszawa 2002.

Sieja M., Tomczyk K., Wach K., 2002, Rola Krakowskiego Parku Technologicznego w transferze innowacji [w:] Handel międzynarodowy 2002. Stan i kierunki rozwoju, K. Budzowski, S. Wydymus (red.), KHZ AE w Krakowie, Kraków.

Strategor, 1999, Zarządzanie firmą, PWE.

Wach K., Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przy- kładzie Krakowskiego Parku Technologicznego, .Zeszyty Naukowe., 671/2005, .Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji., Wyd. AE w Krakowie, Kraków.

Wach K., 2008, Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. UEK, Kraków 2008.

Westhead P., Storey D. J., Links Between High Education Institutions and High Technology Firms, Omega, Vol. 23, No 4/1995.

Pobrania

Opublikowane

2008-01-01

Jak cytować

Surdej, A., & Wach, K. (2008). Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i śœrednich przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 75–81. https://doi.org/10.24917/20833296.4.6

Inne teksty tego samego autora