Fab Laby w Polsce i na świecie jako przykład stymulowania przedsiębiorczości społecznej i kreatywności

Autor

  • Jacek Rudewicz Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi Zakład Badań Miast i Regionów

DOI:

https://doi.org/10.24917/3296.151.13

Słowa kluczowe:

Fab Lab, fablaby, miasto, kreatywność, przedsiębiorczość, społeczeństwo, technologia, wytwarzanie

Abstrakt

Pod nazwą Fab Lab kryją się pracownie lub laboratoria oferujące dostęp do przestrzeni, narzędzi, urządzeń oraz materiałów osobom chcącym realizować własne pomysły, zaspakajać potrzeby i rozwijać pasje. Mieszkańcy miast mają często utrudniony dostęp do narzędzi i maszyn, a nawet miejsca. Dzięki specjalnemu wyposażeniu Fab Labów mogą tworzyć i naprawiać przedmioty, urządzenia lub doskonalić umiejętności twórcze bez uciążliwości i wysokich kosztów. Typowe Fab Laby wyposażone są w narzędzia stolarskie, elektryczne, często w drukarki 3D, elektronikę i komputery. W miejscach tych prowadzone są warsztaty przez osoby do tego przygotowane, co najważniejsze - korzystający z tych miejsc dzielą się ze sobą wiedzą i służą sobie pomocą. Fab Laby to nie tylko miejsca, ale też stowarzyszenia majsterkowiczów, modelarzy, architektów, artystów, inżynierów. Artykuł niniejszy powstał w celu przybliżenia idei tych miejsc, które zostanie dokonane przez ukazanie genezy tej aktywności przedsiębiorczości społecznej, inwentaryzację istniejących w Polsce przedsięwzięć tego typu, skatalogowanie ich możliwości oraz wyposażenia. Scharakteryzowana zostanie specyfika tej działalności, model biznesowy, oraz podjęta zostanie próba refleksji dotycząca rodzaju i stopnia wypełnienia przez te inicjatywy potrzeb lokalnych społeczności.

Biogram autora

Jacek Rudewicz - Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi Zakład Badań Miast i Regionów

Jacek Rudewicz, dr inż., Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi. Jest adiunktem w Zakładzie Badań Miast i Regionów. Ukończył kierunek geografia ze specjalnością geografia społeczno- ekonomiczna, kierunek zarządzanie i marketing oraz ekonomia. W pracy naukowej zajmuje się studiami miejskimi, rozwojem zrównoważonym, rozwojem regionalnym oraz teorią systemów.

Bibliografia

Bungart, S., (2014). Industrial Internet versus Industrie 4.0. Produktion – Technik und Wirtschaft für die deutsche Industrie. Pozyskano z: http://www.produktion.de/automatisierung/industrial-internet- -versus-industrie-4-0/print

Gelber, S.M. (1997). Do-It-Yourself: Constructing, Repairing and Maintaining Domestic Masculinity. American Quarterly, 49(1), 66–112.

Gershenfeld, N.A. (2005). Fab Lab: The Coming Revolution on Your Desktop-from Personal Computers to Personal Fabrication. New York: Basic Books.

Hausner, J., Laurisz, N. (2008). Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka. W: J. Hausner (red.), Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 13.

Kagermann, H., Wahlster, W., Helbig. J., (2013). Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group.

Kaźmierczak, T., Przybysz, I., Potkańska, D., Rymsza, M., Schimanek, T. (2011). Przedsiębiorstwa społeczne: Czynniki trwałości, Raport z I fazy monitoringu przedsiębiorstw społecznych. Pozyskano z: https://inspro.org.pl/…/cwps/…/Przedsiebiorstwa_spoleczne_-_czynniki_trwalosci.pdf

Mikhak, B., Lyon, C., Gorton, T., Gershenfeld, N., Mcennis, C., Taylor, J. (2002). Fab Lab: an alternate model of ICT for development. Development by Design, (02), 1–7.

Osunyomi, D., Redlich, T., Buxbaum-Conradi, S., Moritz, M., Wulfsberg, J.P. (2016). Impact of the FabLab Ecosystem in the Sustainable Value Creation Process. OIDA International Journal of Sustainable Development, Ontario International Development Agency, Canada.

Osunyomi, D., (2015). Value Creation: FabLab’s Journey so far. Helmut Schmidt Universitat. Pozyskano z: https://www.greenlab-microfactory.org/publications/

Tokushima, Y. (2016). Creating an Innovative Environment with FabLab – Case study: Bohol, the Philippines. New Breeze Winter, 28(1), 18–20.

Ustawa o przedsiębiorstwie społecznym (2015; 15 września 2018). Pozyskano z: http://www.ekonomiaspoleczna. gov.pl/Projekty,ustawy,o,przedsiebiorstwie,spolecznym,3861.html

Pobrania

Opublikowane

2019-06-14

Jak cytować

Rudewicz, J. (2019). Fab Laby w Polsce i na świecie jako przykład stymulowania przedsiębiorczości społecznej i kreatywności. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(1), 173–190. https://doi.org/10.24917/3296.151.13