Zastosowanie Social Media Marketingu w działalności obiektów i obszarów atrakcyjnych turystycznie na przykładzie Energylandii i Wadowic

Autor

  • Ewa Batko Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.192.7

Słowa kluczowe:

marketing społecznościowy, media społecznościowe, park rozrywki Energylandia, turystyka, Wadowice

Abstrakt

Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy jest Social Media Marketing, jego charakterystyka i wykorzystanie jego narzędzi w działalności przedsiębiorstw branży turystycznej oraz obszarów destynacji turystycznej. Celem artykułu jest przedstawienie sposobów działania Social Media Marketingu i zbadanie ich zastosowania w turystyce. W pracy przedstawiono charakterystykę Social Mediów (SM) i ich znaczenie w działalności turystycznej. Ukazano sposoby działania marketingu społecznościowego. Poruszono również zagadnienie Content Marketingu, który jest jednym z podstawowych aspektów Social Mediów i stanowi ważny element komunikacji marketingowej wchodzącej w skład Social Media Marketingu. W przeprowadzonych badaniach zastosowano obserwację uczestniczącą, użyto także kwestionariusza wywiadu, udostępnionego za pomocą komunikatora internetowego, dzięki niemu uzyskano informacje na temat zastosowania Social Media Marketingu w turystyce na przykładzie miasta Wadowice jako obszaru atrakcyjnego turystycznie. Przeprowadzone badania własne miały na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „Jakie jest zastosowanie Social Media Marketingu w turystyce?”. Na podstawie wykonanej analizy stwierdzono, że przedsiębiorstwa związane z turystyką dostrzegają potrzebę zastosowania Social Media Marketingu w swojej działalności. Jednak niektóre podmioty w branży turystycznej nie w pełni wykorzystują potencjał mediów społecznościowych.

Biogram autora

Ewa Batko - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Ewa Batko, mgr, absolwentka kierunku turystyka i rekreacja o specjalności turystyka biznesowa II stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą szeroko rozumianej działalności marketingowej, w tym też e -marketingu. Ponadto interesuje się zagadnieniami dotyczącymi problematyki przedsiębiorczości oraz kształtowania i rozwoju marki osobistej.

 

 

Bibliografia

Adamik -Szysiak, M. (2014). Social Media Marketing ‒ kreowanie wizerunku polityka w przestrzeni wirtualnej na przykładzie liderów polskiej sceny politycznej. Rocznik Nauk Społecznych, 1, 111‒136.

Analiza najlepszych kampanii na Facebooku. 2012 r. (2023, 15 listopada). Pozyskano z: https://www.

truesocialmetrics.com/blog/analyzing -best -facebook -campaigns?locale=pl_PL

Aquabumps Road Trip ‒ New Zealand. (2023, 15 listopada). Pozyskano z: https://vimeo.com/41749155

Ayeh, J.K., Leung, D., Au, N., Law, R. (2012). Perceptions and Strategies of Hospitality and Tourism Practitioners on Social Media: An Exploratory Study. Information and Communication Technologies in Tourism, 1‒12.

Braun, P. (2004). Regional Tourism Networks: The Nexus between ICT Diffusion and Change in Australia. Information Technology and Tourism, 6(4), 231–244.

Buhalis, D. (1999). Information Technology for Small and Medium -sized Tourism Enterprises: Adaptation and Benefits. Information Technology and Tourism, 2, 79‒95.

Buhalis, D. (2003). Etourism: Information Technologies for Strategic Tourism Management. Financial Times/Prentice Hall, Upper Saddle River.

Castillo Esparcia, A., Smolak- Lozano, E. (2012). Social media marketing as the new paradigm in the development of innovative tools of communication with costumers. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26, 147‒161.

Evans, G., Peacock, M. (1999). A Comparative Study of ICT and Tourism and Hospitality SMEs in Europe. Information and Communication Technologies in Tourism, 247‒258.

Gomułka, A. (2023, 24 kwietnia). Park Rozrywki Eneryglndia odwiedziło w tym roku 1,8 mln gości.

Pozyskano z: www.bankier.pl/wiadomosc/Park -Rozrywki -Energylandia -odwiedzilo -w -tym -roku1-8-mln -gosci-8210873.html

Gretzel, U., Yoo, K., Purifoy, M. (2007). Online Travel Review Study. Role & Impact of Online Travel Reviews. Laboratory for Intelligent Systems in Tourism.

Grębosz, M., Siuda, D., Szymański, G. (2016). Social Media Marketing. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Kachniewska, M. (2014). Big Data Analysis jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznych. Folia Turistica, 32, 35‒54.

Kachniewska, M. (2017). Strategie marketingowe przedsiębiorstw i regionów turystycznych w mediach społecznościowych. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(4), 183‒207.

Main, H.C. (2001). The Expansion of Technology in Small and Medium Hospitality Enterprises With a Focus on Net Technology. Information Technology and Tourism, 4(3), 167–174.

Matuszewska, M., Skóra, J., Darul, D., Gajda, M., Górczewska, K., Kistowska, P., Graja -Zwolińska, S. (2016). Promocja wielkopolskiej turystyki wiejskiej w mediach społecznościowych. Turystyka Wiejska. Zagadnienia Ekonomiczne i Marketingowe, 172‒182.

Polańska, K. (2011). Biznesowy charakter mediów społecznościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica, 28, 73‒87.

Social Media Marketing ‒ wszystko, co musisz o nim wiedzieć. (2022, 15 sierpnia). Pozyskano z: https:// dais.pl/social -media -marketing -wszystko -co -musisz -o -nim -wiedziec

Strzębicki, D. (2020). Znaczenie instrumentów marketingu online w turystyce. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 2(26), 97‒110.

Sułkowski, Ł., Kaczorowska -Spychalska, D. (2014). Communication of Polish Cities in Social Media. International Journal of Contemporary Management, 13(4), 39‒52.

Turoń, K., Juzek, M. (2015). Content Marketing ‒ koncepcja marketingu alternatywnego na przykładzie firm kurierskich. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 87, 87‒94.

Werenowska, A. (2019). Social media marketing (SMM) jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z grupami otoczenia. Turystyka i Rozwój Regionalny, 12, 95‒102.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-31

Jak cytować

Batko, E. (2023). Zastosowanie Social Media Marketingu w działalności obiektów i obszarów atrakcyjnych turystycznie na przykładzie Energylandii i Wadowic. Przedsiębiorczość - Edukacja, 19(2), 102–114. https://doi.org/10.24917/20833296.192.7