Region uczący się – uwarunkowania i determinanty rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego

Autor

  • Magdalena Godowska Uniwersytet Jagielloński Instytut Europeistyki

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.8.20

Słowa kluczowe:

region uczący się, małopolska

Abstrakt

The aim of the article is to carry out an analysis of the Małopolska voivodeship in the light of two theoretical concepts, which both emphasize the significance of the regional determinants of the economic development in the knowledge-based economy. These concepts refer to a learning region and entrepreneurial capital. The research question formulated is whether and to what extent the Małopolska voivodeship can be characterized as a learning region focused on enhancement of the entrepreneurial capital. However, due to concentration of the regional infrastructure, institutions and companies within Krakow Metropolitan Area, the question is whether in the researched voivodeship, it is the capital of the region - Kraków that actually should be defined as a learning city.The first part of this article presents the theoretical concepts of the learning region and entrepreneurship capital. The following part contains an analysis of the Małopolska voivodeship by means of a selected set of indicators (i.e. academic potential, development of outsourcing sector and institutions promoting innovative business). The last part provides an analysis on the entrepreneurship capital of Małopolska region based on recent statistic data.

Bibliografia

Aspire, 2010, Languages Survey 2010. Summary report, Kraków.

Audretsch D.B., Keilbach M., 2004, Entrepreneurship Capital and Economic Performance, „Regional Studies”, Vol. 38:8, November.

Audretsch D.B., Keilbach M., 2007a, The localisation of entrepreneurship capital: Evidence from Germany, „Papers in Regional Science”, Volume 86 Number 3, August.

Audretsch D.B., Keilbach M., 2007b, The Theory of Knowledge Spillover Entrepreneurship, „Journal of Management Studies”, 44:7, November.

Borowiec M., 2008, Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków, s. 24–36.

Florida R., 1995, Toward the learning region, Futures, Vol. 27, No. 5.

Global services and Tholonos, 2009, Top 50 emerging global outsourcing cities, New York.

Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (odczyt: 1.10.2011).

Grzyb U., 2008, Centra transferu technologii jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków, s. 70–74.

Harańczyk A., 2008, Potencjał rozwojowy szkół wyższych Małopolski [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków. s. 37–59.

Kochmańska M., 2009, Rola samorządu małopolskiego w rozwoju przedsiębiorczości terytorialnej [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 5, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków, s. 208–217.

Ohmae K., 1993, The rise of the region state, „Foreign Affairs”, Vol. 72, No. 2, Spring.

Saxenian A., 1994, Regional advantage, Harvard University Press, Cambridge.

Surdej A., Wach K., Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków, s. 75–81.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2010, Województwo małopolskie 2010, Kraków.

Wolfe D.A, 2002, Social Capital and Cluster Development in Learning [w:] Knowledge, Clusters and Regional Innovation: Economic Development in Canada, Edited by J. Adam Holbrook and David A. Wolfe, Queens Univ School of Policy, Kingston.

Pobrania

Opublikowane

2012-01-01

Jak cytować

Godowska, M. (2012). Region uczący się – uwarunkowania i determinanty rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 278–286. https://doi.org/10.24917/20833296.8.20