Zapraszamy do składania artykułów do numeru 20(1)2024

2024-03-27

W imieniu zespołu redakcyjnego czasopisma Przedsiębiorczość-Edukacja, serdecznie zapraszamy do składania artykułów w kolejnym tomie 20(1), który ukaże się już w czerwcu 2024 roku.  Teksty do tego tomu przyjmujemy do 06 maja 2024 r. 

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę szeroko rozumianej przedsiębiorczości, w szczególności dotyczącą jej znaczenia w rozwoju różnej skali układów przestrzennych oraz roli przedsiębiorczości w funkcjonowaniu instytucji i przedsiębiorstw reprezentujących różne działy gospodarki. W czasopiśmie prezentowane są również prace typu case study odnoszące się do funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw, specjalnych stref ekonomicznych, centrów gospodarczych oraz roli wybranych działów przemysłu i usług w rozwoju rożnej skali układów przestrzennych Polski i świata. W niniejszymi tomie przewidujemy również część poświęconą problematyce przedsiębiorczości w usługach turystycznych.