Lista Recenzentów

Lista recenzentów do 2014

dr Náder Alyani, University College London, Wielka Brytania

prof. UP dr hab. Peter Čuka, College of Business and Hotel Management, Czechy

prof. PG dr hab. Nelly Daszkiewicz, Politechnika Gdańska, Polska

prof. dr hab. Antoni Fajferek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

dr hab. prof. UP Sławomir Kurek, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

dr Marta Najda-Janoszka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

prof. dr hab. Eugeniusz Rydz, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska

prof. IGiPZ dr hab. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk, Polska

prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Paweł Marek Woroniecki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

dr Krzysztof Borodako, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Lista recenzentów 2015-2016

dr Katarzyna Bartusik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Bernard Binczycki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Krzysztof Borodako, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

prof. PG dr hab. Nelly Daszkiewicz, Politechnika Gdańska, Polska

dr Liudmila Fakeyeva, Państwowy Uniwersytet w Mińsku, Białoruś

prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

prof. dr hab. Bronisław Górz, Profesor emeritus, Polska

dr Andrea Gubik, Miscolc University, Węgry

dr Wojciech Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Polska

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

dr Małgorzata Kosała, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Karolina Kotulewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

doc. dr Nazar Kudła, National University of Lvov, Ukraina

dr Marta Najda-Janoszka, Uniwersytet Jagielloński w Kakowie, Polska

prof. dr Tatjana Resnik-Planinc, University of Ljubljana, Słowenia

dr Jacek Strojny, Politechnika Rzeszowska, Polska

dr Maria Urbaniec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Paweł Marek Woroniecki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Agnieszka Żur, Uniwersystet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Lista recenzentów 2017-2018

prof. dr hab. Jadwiga Berbeka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

prof. UEL dr hab. Nora Katona, Uniwersytet Eötvös Loránd, Węgry

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

prof. UEK dr hab. Joanna Kudełko, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr hab. Marta Najda-Janoszka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

prof. dr hab. Franciszek Piontek, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Polska

dr Karolina Smętkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Lista recenzentów 2019

dr Bernard Binczycki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

prof. USz dr hab. Paweł Czapliński, Uniwersytet Szczeciński, Polska

dr hab. Diana Dryglas, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Polska

prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Polska Akademia Nauk w Warszawie, Polska

prof. UEK dr hab. Joanna Kudełko, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

prof. UJ dr hab. Marlena Pecyna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

prof. UP dr hab. Wojciech Piontek, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Polska

prof. P.Cz. dr hab. Marek Szajt, Politechnika Częstochowska, Polska

dr Anna Irena Szymańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Ludmiła Wałaszczyk, Politechnika Warszawska, Polska

prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Lista recenzentów 2020

prof. dr hab. Tadeusz Borys Prof. dr hab. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

dr Izabela Czaja, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Joanna Dominiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

dr Michael Dziwornu, University of Milano Bicocca, Włochy

dr Paulina Filip, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

prof. Andrea Gubik, University of Miskolc, Węgry

dr hab. Agnieszka Głodowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Katarzyna Łobacz, Uniwersytet Szczeciński, Polska

dr Arkadiusz Kołoś, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

prof. dr hab. Joanna Kudełko, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

prof. UEK dr hab. Krzysztof Machaczka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Ewa Matuska, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska

dr Renata Nestorowicz, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

dr Marcin J. Piątkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

prof. dr hab. Teresa Piecuch, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Polska

dr hab. Henryk Olszar, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

dr Marcin Połom, Uniwersytet Gdański, Polska

dr Anna Szymańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Maria Urbaniec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Tomasz Zacłona, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

dr Agnieszka Żur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska