Tom 17 Nr 2 (2021): Przedsiębiorczość – na wybranych przykładach działalności gospodarczej

					Pokaż  Tom 17 Nr 2 (2021): Przedsiębiorczość – na wybranych przykładach działalności gospodarczej

Przedsiębiorczość – na wybranych przykładach działalności gospodarczej

Przedsiębiorczość - Edukacja, 17(2)

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Geografii
Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

we współpracy z:

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

Warszawa – Kraków 2021

10.24917/20833296.172

Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education] - zadanie finansowane w ramach umowy 737/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Opublikowane: 2021-12-31

Artykuły