Tom 15 Nr 2 (2019): Rola edukacji w rozwoju przedsiębiorczości

					Pokaż  Tom 15 Nr 2 (2019): Rola edukacji w rozwoju przedsiębiorczości

The role of education in entrepreneurship development

Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(2)

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Geografii
Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

we współpracy z:

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

Warszawa – Kraków 2019

DOI:10.24917/20833296.152

Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education] - zadanie finansowane w ramach umowy 737/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Opublikowane: 2019-12-28

Artykuły