Tom 4 (2008): Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy

					Pokaż  Tom 4 (2008): Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy

Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy

Przedsiębiorczość - Edukacja, 4

Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej,

Instytutu Geografii,

Akademii Pedagogicznej w Krakowie,

Wydawnictwo Nowa Era,

Kraków-Warszawa 2008

Uwaga: wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Opublikowane: 2008-01-01

Artykuły