Archiwum

 • Problematyka przedsiębiorczości lokalnej
  Tom 19 Nr 2 (2023)

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 19(2)

  Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji 

  Kraków 2023

   

   

   

   

 • Problematyka przedsiębiorczości w warunkach zmienności otoczenia
  Tom 19 Nr 1 (2023)

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 19(1)

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Instytut Geografii
  Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  Kraków 2023

 • Zachowania podmiotów gospodarczych i układów lokalnych - wybrane przykłady
  Tom 18 Nr 2 (2022)

  Zachowania podmiotów gospodarczych i układów lokalnych - wybrane przykłady

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(2)

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Instytut Geografii
  Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  we współpracy z:

  Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

  Warszawa – Kraków 2022

 • Zachowania przedsiębiorcze w wybranych sektorach gospodarki i edukacji
  Tom 18 Nr 1 (2022)

  Przedsiębiorczość – na wybranych przykładach działalności gospodarczej

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(1)

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Instytut Geografii
  Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  we współpracy z:

  Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

  Warszawa – Kraków 2022

  10.24917/20833296.181

  Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education] - zadanie finansowane w ramach umowy 737/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 • Przedsiębiorczość – na wybranych przykładach działalności gospodarczej
  Tom 17 Nr 2 (2021)

  Przedsiębiorczość – na wybranych przykładach działalności gospodarczej

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 17(2)

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Instytut Geografii
  Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  we współpracy z:

  Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

  Warszawa – Kraków 2021

  10.24917/20833296.172

  Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education] - zadanie finansowane w ramach umowy 737/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 • Rola instytucji edukacyjnych w pobudzaniu rozwoju przedsiębiorczości
  Tom 17 Nr 1 (2021)

  Rola instytucji edukacyjnych w pobudzaniu rozwoju przedsiębiorczości

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 17(1)

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Instytut Geografii
  Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  we współpracy z:

  Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

  Warszawa – Kraków 2021

  10.24917/20833296.171

  Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education] - zadanie finansowane w ramach umowy 737/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 • Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości
  Tom 16 Nr 2 (2020)

  Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(2)

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Instytut Geografii
  Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  we współpracy z:

  Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

  Warszawa – Kraków 2020

  DOI:10.24917/20833296.162

  Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education] - zadanie finansowane w ramach umowy 737/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 • Rola przedsiębiorczości w edukacji oraz w rozwoju organizacji i układów przestrzennych
  Tom 16 Nr 1 (2020)

  Rola przedsiębiorczości w edukacji oraz w rozwoju organizacji i układów przestrzennych

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1)

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Instytut Geografii
  Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  we współpracy z:

  Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

  Warszawa – Kraków 2020

  DOI:10.24917/20833296.161

  Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education] - zadanie finansowane w ramach umowy 737/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 • Rola edukacji w rozwoju przedsiębiorczości
  Tom 15 Nr 2 (2019)

  The role of education in entrepreneurship development

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(2)

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Instytut Geografii
  Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  we współpracy z:

  Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

  Warszawa – Kraków 2019

  DOI:10.24917/20833296.152

  Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education] - zadanie finansowane w ramach umowy 737/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 • Rola przedsiębiorczości w edukacji i rozwoju społeczno-gospodarczym układów lokalnych
  Tom 15 Nr 1 (2019)

  The role of entrepreneurship in education and socio-economic development of local systems

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(1)

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Instytut Geografii
  Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  we współpracy z:

  Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

  Warszawa – Kraków 2019

  DOI:10.24917/20833296.151

   

 • Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym
  Tom 14 (2018)

  Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 14

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Instytut Geografii
  Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  we współpracy z:

  Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

  Warszawa – Kraków 2018

  DOI:10.24917/20833296.14

   

 • Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
  Tom 13 (2017)

  Conditions for development of entrepreneurship

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 13

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Instytut Geografii
  Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  we współpracy z:

  Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

  Warszawa – Kraków 2017

  DOI:10.24917/20833296.13

  Anglojęzyczne wersje artykułów autorów polskich przy wsparciu środków MNiSW pozyskanych przez PTG - zadanie finansowane w ramach umowy 599/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

   

 • Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych
  Tom 12 (2016)

  Entrepreneurship as a factor in the development of local systems

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 12

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Instytut Geografii
  Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  we współpracy z:

  Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

  Warszawa – Kraków 2016 • Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych
  Tom 11 (2015)

  The role of entrepreneurship in the socio-economic development of spatial systems

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 11

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Instytut Geografii
  Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  we współpracy z:

  Fundacja "Edukcja dla Społeczeństwa"
  Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

  Warszawa – Kraków 2015

   

 • Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych
  Tom 10 (2014)

  The role of entrepreneurship in the development of enterprises and spatial systems

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 10

  Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  Instytutu Geografii

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  Wydawnictwo Nowa Era

  Warszawa – Kraków 2014

   

 • Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego
  Tom 9 (2013)

  Entrepreneurship in the conditions of economic crisis

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 9

  Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  Instytutu Geografii

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  Wydawnictwo Nowa Era

  Warszawa – Kraków 2013

   

 • Rola przedsiębiorczości w edukacji
  Tom 8 (2012)

  The Role of Entrepreneurship in Education

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 8

  Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  Instytutu Geografii

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  Wydawnictwo Nowa Era

  Warszawa – Kraków 2012

   

 • Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji
  Tom 7 (2011)

  Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 7

  Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  Instytutu Geografii

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  Wydawnictwo Nowa Era

  Warszawa – Kraków 2011

   

 • Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej
  Tom 6 (2010)

  Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 6

  Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  Instytutu Geografii

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  Wydawnictwo Nowa Era

  Warszawa – Kraków 2010

   

 • Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego
  Tom 5 (2009)

  Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 5

  Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej,

  Instytutu Geografii,

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

  Wydawnictwo Nowa Era

  Warszawa – Kraków 2009

  Uwaga: wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

 • Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy
  Tom 4 (2008)

  Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 4

  Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej,

  Instytutu Geografii,

  Akademii Pedagogicznej w Krakowie,

  Wydawnictwo Nowa Era,

  Kraków-Warszawa 2008

  Uwaga: wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

 • Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej
  Tom 3 (2007)

  Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 3

  Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej,

  Instytutu Geografii,

  Akademii Pedagogicznej w Krakowie,

  Wydawnictwo Nowa Era,

  Kraków-Warszawa 2007

  Uwaga: wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

 • Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki
  Tom 2 (2006)

  Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 2

  Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej,

  Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie,

  Wydawnictwo Nowa Era,

  Kraków-Warszawa 2006

  Uwaga: wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

 • Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne
  Tom 1 (2005)

  Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne

  Przedsiębiorczość - Edukacja, 1

  Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej,

  Instytutu Geografii,

  Akademii Pedagogicznej w Krakowie,

  Wydawnictwo „MiWa”

  Kraków 2005

  Uwaga: wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.