Informacje dla bibliotekarzy

W czasopiśmie "Przedsiębiorczość - Edukacja" publikowane są tylko oryginalne, wcześniej niepublikowane artykuły naukowe, które mieszczą się w zakresie tematycznym czasopisma. Czasopismo jest udostępniane w systemie otwartego dostępu. Numery drukowane do bibliotek mogą być zamawiane w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 

Czasopismo ukazuje się obecnie dwa razy w roku.