Borowiec, M. „Rola Szkolnictwa wyższego W Procesie kształtowania Gospodarki Opartej Na Wiedzy”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 4, styczeń 2008, s. 24-36, doi:10.24917/20833296.4.2.