Sowislok, K. „Przedsiębiorczość, innowacyjność – społeczeństwo Informacyjne Czy: Społeczeństwo Informacyjne – przedsiębiorczość I innowacyjność?”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 5, styczeń 2009, s. 83-85, doi:10.24917/20833296.5.7.