Borowiec, M. „Etyka chrześcijańska W kształtowaniu ładu Moralnego W Biznesie W Warunkach Kryzysu społeczno-Gospodarczego”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 9, grudzień 2013, s. 32-47, doi:10.24917/20833296.9.2.