[1]
M. Borowiec, „Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy”, PE, t. 4, s. 24–36, sty. 2008.