[1]
E. Kraska i J. Kot, „Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach województwa świętokrzyskiego”, PE, t. 11, s. 261–273, wrz. 2015.