[1]
.-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. -, „Przedsiębiorczość w rozwoju układów przestrzennych”, PE, t. 11, s. 7, wrz. 2015.