[1]
.-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. -, „PART III. Rola edukacji w zakresie przedsiębiorczości w okresie kryzysu gospodarczego”, PE, t. 9, grudz. 2013.