[1]
M. Borowiec, „Etyka chrześcijańska w kształtowaniu ładu moralnego w biznesie w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego”, PE, t. 9, s. 32–47, grudz. 2013.