Borowiec, M. (2008) „Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, s. 24–36. doi: 10.24917/20833296.4.2.