Borowiec, M. (2013) „Etyka chrześcijańska w kształtowaniu ładu moralnego w biznesie w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, s. 32–47. doi: 10.24917/20833296.9.2.