Borowiec, Monika. 2008. „Rola Szkolnictwa wyższego W Procesie kształtowania Gospodarki Opartej Na Wiedzy”. Przedsiębiorczość - Edukacja 4 (styczeń):24-36. https://doi.org/10.24917/20833296.4.2.