Bednarz, N. (2007). Czy uczenie się przez całe życie jest postawą przedsiębiorczą. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 151–155. https://doi.org/10.24917/20833296.3.18