Borowiec, M. (2008). Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 24–36. https://doi.org/10.24917/20833296.4.2