Kraska, E., & Kot, J. (2015). Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach województwa świętokrzyskiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 261–273. https://doi.org/10.24917/20833296.11.19