-, .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. (2015). Przedsiębiorczość w rozwoju układów przestrzennych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 7. https://doi.org/10.24917/20833296.11.1