Żukowski, P. (2012). Podstawy budowy modelu dynamiki systemu zarządzania oraz jego symulacja w organizacji gospodarczej (na podstawie metodologii dynamiki systemów J.W. Forrestera). Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 331–347. https://doi.org/10.24917/20833296.8.24