Borowiec, M. (2013). Etyka chrześcijańska w kształtowaniu ładu moralnego w biznesie w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 32–47. https://doi.org/10.24917/20833296.9.2