(1)
Borowiec, M. Etyczne Aspekty Globalizacji W Procesie kształtowania przedsiębiorczości. PE 2006, 2, 185-192.