(1)
Borowiec, M. Rola Szkolnictwa wyższego W Procesie kształtowania Gospodarki Opartej Na Wiedzy. PE 2008, 4, 24-36.