(1)
Borowiec, M. Etyka chrześcijańska W kształtowaniu ładu Moralnego W Biznesie W Warunkach Kryzysu społeczno-Gospodarczego. PE 2013, 9, 32-47.