[1]
Janczewska, D. 2008. Wzrost innowacyjnoœści przedsiębiorstwa jako przejaw przedsiębiorczośœci w gospodarce opartej na wiedzy – na przykładzie branży cukierniczej w Polsce. Przedsiębiorczość - Edukacja. 4, (sty. 2008), 137–145. DOI:https://doi.org/10.24917/20833296.4.13.