[1]
Borowiec, M. 2008. Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość - Edukacja. 4, (sty. 2008), 24–36. DOI:https://doi.org/10.24917/20833296.4.2.