[1]
Kraska, E. i Kot, J. 2015. Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach województwa świętokrzyskiego. Przedsiębiorczość - Edukacja. 11, (wrz. 2015), 261–273. DOI:https://doi.org/10.24917/20833296.11.19.