[1]
Borowiec, M. 2013. Etyka chrześcijańska w kształtowaniu ładu moralnego w biznesie w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego. Przedsiębiorczość - Edukacja. 9, (grudz. 2013), 32–47. DOI:https://doi.org/10.24917/20833296.9.2.