Wpływ pandemii COVID-19 na rozwój pracy zdalnej w branży małych i średnich przedsiębiorstw

Autor

  • Witold Sadecki Uniwesytet Ekonomiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.182.10

Słowa kluczowe:

covid, COVID-19, MŚP, praca zdalna, telepraca

Abstrakt

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak w przedsiębiorstwach z sektora MŚP podczas pandemii COVID-19 funkcjonował model pracy zdalnej. W anonimowej ankiecie badani (właściciele/zarządzający firmą MŚP) odpowiadali na pytania dotyczące pracy zdalnej przed pandemią, zakresu zadań wykonywanych zdalnie w czasie pandemii, trudności i ograniczeń tego modelu pracy oraz stopnia zadowolenia z wykonywania zadań zawodowych poza miejscem zatrudnienia. Badani byli też pytani o to, czy po zakończeniu pandemii chcieliby nadal pracować zdalnie. W czasie pandemii przedsiębiorcy MŚP korzystali z modelu pracy zdalnej, ale ta forma pracy nie przysparzała im szczególnych trudności, a pod względem zadań związanych z przygotowywaniem dokumentów okazała się bardziej efektywna niż model stacjonarny. Praca zdalna miała tyleż zwolenników, co przeciwników. To, co dla jednych było największym ograniczeniem - łączenie obowiązków domowych z zawodowymi - dla innych stawało się zaletą. Kobietom to zadanie przychodziło łatwiej niż mężczyznom, o czym świadczy fakt, że więcej kobiet niż mężczyzn chciałoby pracować zdalnie po zakończeniu pandemii. Pandemia spowodowała wzrost popularności wideokonferencji, które stały się niemal tak samo powszechne, jak korzystanie z maili czy telefonów w sprawach biznesowych.

Biogram autora

Witold Sadecki - Uniwesytet Ekonomiczny w Krakowie

Witold Sadecki, mgr inż., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki. Jest specjalistą i wieloletnim praktykiem we wspieraniu firm, głównie z branży MŚP, w ciągłym doskonaleniu i rozwoju. Jego aktywność zawodowa koncentruje się na działaniach mających na celu podnoszenie jakości, wydajności oraz ograniczanie kosztów i poprawę organizacji w firmach. Od 15 lat prowadzi warsztaty, wdrożenia i szkolenia oparte na filozofii Lean, zarządzaniu projektami czy podejściu procesowym. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na przedsiębiorczości i zarządzaniu, zwłaszcza w branży małych i średnich przedsiębiorstw, oraz na tematyce ciągłego doskonalenia, rozwoju i optymalizacji procesów.

Bibliografia

Binder, P. (2022). Praca zdalna w czasie pandemii i jej implikacje dla rodzin z dziećmi – badanie jakościowe. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(1), 82–110.

Boryczko, M., Dunajska, A. (2021). Zdalna praca socjalna podczas pandemii. Doświadczenia z Polski. Praca Socjalna, 1(36), 45–69.

Delfino, G.F., van der Kolk, B. (2021). Remote working, management control changes and employee responses during the COVID-19 crisis, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 6(34), 1376–1387.

Dolot, A. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną – perspektywa pracownika. E-mentor, 1(83). Pozyskano z: https://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/83/id/1456

Fiedler, A., Benjamin, F., Sinkovics, N., Sinkovics, R. (2021) Exporting from a Remote, Open Economy During COVID-19: Challenges and Opportunities for SMEs. W: K. Husted, R.R. Sinkovics (eds.), Management perspectives on the covid-19 crisis: Lessons from New Zealand. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 71–82. https://doi.org/10.4337/9781800882096.00014

Islam, A. (2021). Remote working challenges and solutions: insights from SMEs in Bangladesh during the COVID-19 pandemic. International Journal of Quality and Innovation, 5(2), 119–140.

Kowalski, D. (2016). Definicja MŚP w przepisach UE a specyfika przedsiębiorstw polskich – wdrażanie środków wspierających rozwój MŚP. Kontrola Państwowa, 61, 2(367), 120–135.

Krysiński, D. (red.) (2020; 2022, 12 września). Raport z badania: Możliwości zastosowania pracy zdalnej w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. / Openfield sp. z o.o. / EDBAD. Pozyskano z: https://wro-ngo.pl/mozliwosci-zastosowania-pracy-zdalnej-w-przedsiebiorstwach-i-instytucjach-publicznych/

Naumowicz, K. (2020). Podstawy prawne kontrolowania pracowników świadczących pracę zdalnie. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 5, 28–35.

Nowak, J., Wieteska, M. (red.). (2020). Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach przed, w trakcie i po pandemii COVID-19. Polski Instytut Ekonomiczny. Warszawa, 53–54. Pozyskano z: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/06/PIE-Raport_Nowoczesne_technologie.pdf

Pabian, A.M., Ochwat, M., Kwiatkowska, C. (2021). Rekrutacja i selekcja pracowników w dobie pandemii. Na zlecenie Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” oraz EUROPE DIRECT Śląskie. Pozyskano z: https://us.edu.pl/wp-content/uploads/pliki/Raport-Rekrutacja-i-selekcja-pracownik%C3%B3w-w-dobie-pandemii.pdf

PwC Advisory sp. z o.o. (2020). Polski mikro, mały i średni biznes w obliczu pandemii COVID-19. Przychody, płynność i reakcja na wstrząs. Badanie we współpracy z SpotDara oraz CBM Indicator. Pozyskano z: https://www.pwc.pl/pl/pdf/polski-mikro-maly-sredni-biznes-w-obliczu-pandemii.pdf

Radziukiewicz, M. (2021). Praca zdalna w Polsce i jej perspektywy. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 14(4), 409–427.

Sliż, P. (2020). Praca zdalna podczas epidemii COVID-19 w Polsce – wyniki badania empirycznego. E-mentor, 3(85).

Staniszewski, R. (2021). Przedsiębiorczy „cwaniacy”? – przedsiębiorczość w Polsce i społeczna percepcja przedsiębiorców w trakcie pandemii COVID-19 oraz okresie bezpośrednio ją poprzedzającym. Studia Politologiczne, 62, https://doi.org./10.33896/SPolit.2021.62.10.

Stankiewicz-Mróz, A. (2020). Percepcja elastyczności pracy studentów jako reprezentantów pokolenia Z oraz pracodawców z sektora MŚP. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 132(1), 49–63.

Szarucki, M., Noga, G., Kosch, O. (2021). Wpływ pandemii COVID-19 na modele biznesu przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce. Horyzonty Polityki, 12, 40.

Wasilczuk, J.E. (2014). Przedsiębiorcy 55+, czy wiek ma znaczenie?. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 111, 196–206.

Wróbel, P., Jendza, D. (2018). Kontrowersje wokół definicji telepracy. Zarządzanie i Finanse, 1(16), 201–214.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Jak cytować

Sadecki, W. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na rozwój pracy zdalnej w branży małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(2), 158–179. https://doi.org/10.24917/20833296.182.10