Rola studiów dualnych w kształtowaniu zasobów rynku pracy na przykładzie modelu niemieckiego

Autor

  • Anna Piwowarczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.181.12

Słowa kluczowe:

modele kształcenia dualnego, studia dualne w Niemczech, studia ekonomiczne

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie niemieckiego modelu kształcenia dualnego na studiach wyższych ekonomicznych oraz odpowiedź na pytanie o to, czy studia dualne rozwijają postawy przedsiębiorcze studentów. Na podstawie sformułowanego celu przyjęto hipotezę, że studia dualne rozwijają postawy przedsiębiorcze studentów. Badania oparte zostały na analizie danych wtórnych: informacjach udostępnianych przez niemieckie Ministerstwo Nauki i Edukacji, raportach Komisji Europejskiej, literaturze naukowej oraz treściach udostępnianych na stronach internetowych przedsiębiorstw i uniwersytetów oferujących omawiany model kształcenia. W artykule skoncentrowano się na wybranych przykładach realizacji akademickiego szkolnictwa zawodowego. Na podstawie analizy wyników badań można stwierdzić, że studia dualne rozwijają postawę przedsiębiorczości wśród studentów uczelni ekonomicznych. Artykuł stanowi pokłosie badań, które zostały zrealizowane w ramach w projektu DIALOG 0054/2019, pt.: „Uniwersytet przyszłości - Innowacyjny model dualnego kształcenia na studiach ekonomicznych wspomagany infrastrukturą badawczą” finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Biogram autora

Anna Piwowarczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Anna Piwowarczyk, dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Centrum Językowe, Zespół Języka Niemieckiego. Magister filologii germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Autorka artykułów naukowych i monografii Kompetencje komunikacji międzykulturowej. Rozwój kompetencji przyszłych ekonomistów i menedżerów. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół rozwoju kompetencji komunikacyjnych w procesie kształcenia języków obcych, kompetencji międzykulturowych oraz inteligencji kulturowej.

Bibliografia

Adidas. (2021, 10 października). Unsere kultur. Pozyskano z: https://careers.adidas-group.com/the-company?locale=de

Ausbildung.de. (2021, 15 listopada). Duales studium. Pozyskano z: https://www.ausbildung.de/duales-studium/

AzubiYo. (2021, 15 października). Duale Studiengänge. Pozyskano z: https://www.azubiyo.de/dual-studieren/studiengaenge/

Bundesinstitut für Berufsbildung. (2021, 15 października). AusbildungPlus. Duales Studium in Zahlen. Trends und Analysen. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2014. Pozyskano z: https://www.bibb.de https://www.ausbildung.de/duales-studium

Baethge, M., Wolter, A. (2015). The German Skill Formation Model in Transition: From Dual System of VET to Higher Education?. Journal of Labor Research, 48(2).

Daimler. (2021, 15 listopada). Kaufmännische Studiengänge – Halbzeit studieren. Vollzeit lernen. Pozyskano z: https://www.daimler.com/karriere/schueler/duales-studium/kaufmaennische-studiengaenge

Deutscher Akademischer Austauschdienst. (2021, 12 listopada). https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/studium-planen/das-duale-studium/

Graf, L. i in. (2014; 2021, 8 grudnia). Duale Studiengänge im globalen Kontext: Internationalisierung in Deutschland und Transfer nach Brasilien, Frankreich, Katar, Mexiko und in die USA. Berlin. Pozyskano z: https://www.pedocs.de/volltexte/2015/10295/pdf/Graf_et_al_2014_DualStudy ProgrammesInGlobalContext.pdf

Hesser, W. (2018). Implementation of a dual system of higher education within foreign universities and enterprises. Hamburg: Helmut Schmidt University.

Moczydłowska, J. (2017). Istota i determinanty przedsiębiorczości – interdyscyplinarna analiza teore- tyczna. W: M. Makowiec, A. Pietruszka-Ortyl, Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy. Kraków: Katedra Zachowań Organizacyjnych UEK, 49–64.

Muhambetaliev, S., Kasymova, A. (2016). The Introduction of Elements of Dual Education System: Experience, Problems, Prospects, Indian Journal of Science and Technology, 9(47).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2021, 8 grudnia). Sytuacja na rynku pracy osób młodych do 25 roku życia w 2019 roku. Pozyskano z: https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/153114/Sytuacja%20na%20rynku% 20pracy%20os%C3%B3b%20m%C5%82odych%20do%2025%20r.%20%C5%BC.%20w% 202019%20r..pdf/12db8e58-e3f5-4309-89ba-c30a856dbd87?t=1587361134412

Namysło, A., Bedrunka, K., Bucka, M., Grochalski, M., Koziarski, S., Kurys, B., Malik, K., Mroczek, E., Sitko, D., Ulbrich, R., Wilding, K. (2014). Model kształcenia dualnego na Uniwersytecie Opolskim. Raport z prac zespołu ekspertów. Opole: Uniwersytet Opolski.

Ostoj, I. (2016). Studia dualne z perspektywy przyszłej tranzycji studentów kierunków ekonomicznych na rynek pracy. Studia i Prace WNEiZ US, 44(3), 189–200.

Ostoj, I. (2018). Idea kształcenia dualnego – ocena potrzeb i możliwości jej implementacji w szkolnictwie wyższym w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Tom: Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie, 238–250.

Piwowarczyk, A. (2016). Kompetencja interkulturowa brokerów innowacji. W: M. Makowiec, M. Adamczyk, Uniwersytet przedsiębiorczy – perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej. Kraków: Katedra Zachowań Organizacyjnych UEK.

Piwowarczyk, A. (2017). Inteligencja kulturowa jako kompetencja kluczowa przedsiębiorczego studenta. W: M. Makowiec, A. Pietruszka-Ortyl Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Kraków: Katedra Zachowań Organizacyjnych UEK, 365–380.

Piwowarczyk, A. (2020). Kompetencje komunikacji międzykulturowej. Rozwój kompetencji przyszłych ekonomistów i menedżerów. Warszawa: C.H. Beck.

Skrzypek-Ahmed, S. (red.) (2019). Studia dualne szansą na wdrażanie innowacji i rozwój gospodarki. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

Šćepanović, V., Artiles, A.M. (2020). Dual training in Europe: a policy fad or a policy turn?. European Review of Labour and Research, February.

Stellenanzeigen.de. (2021, 7 grudnia). https://www.stellenanzeigen.de/jobboerse/duales_studium

Studia dualne.eu. (2021, 20 września). Studia dualne w Polsce i w Europie. Pozyskano z: www.studiadualne.eu/s/3687/75500-wersja-polska/od30.htm?pa=100&dwze=x

Wach, K. (2015). Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 7(3), 25–40.

Wegweiser Duales Studium. Duales Studium 2018. Statistiken und Trends. (2021, 8 grudnia). Pozyskano z: www.wegweiser-duales-studium.de/statistik-2018

Zawada, P., Chrzanowski, M. (2019). Kształcenie dualne a wymagania współczesnego przemysłu na przykładzie koncernu motoryzacyjnego BorgWarner, oddział w Polsce. W: S. Skrzypek-Ahmed (red.), Studia dualne szansą na wdrażanie innowacji i rozwój gospodarki. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 11–24.

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dn. 23 kwietnia 2008 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/we).

Zioło, Z., Rachwał, T. (2019). Zarys uwarunkowań dalszego rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 15(1), 7–18.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Piwowarczyk, A. (2022). Rola studiów dualnych w kształtowaniu zasobów rynku pracy na przykładzie modelu niemieckiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(1), 146–158. https://doi.org/10.24917/20833296.181.12