Szczecin i Berlin – zarys wzajemnych relacji pomiędzy miastami

Autor

  • Jacek Rudewicz Uniwersytet Szczeciński, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania
  • Krzysztof Sala Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych https://orcid.org/0000-0002-7614-9309

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.172.12

Słowa kluczowe:

ekonomia, Niemcy, Polska, społeczeństwo, współpraca

Abstrakt

Autorzy artykułu za główny cel przyjęli ukazanie obecnego kształtu wzajemnych relacji pomiędzy dwoma miastami, które łączyła w przeszłości przynależność państwowa (Republika Weimarska, Rzesza Niemiecka). Zależności te to szeroko rozumiana wymiana gospodarcza i dyfuzja społeczno-kulturowa. Zestawiono ze sobą dwa miasta o różnej pozycji w hierarchii osadniczej i sile oddziaływania. Berlin, znacznie większy ośrodek miejski pełniący funkcje stołeczne wiodącego gospodarczo państwa w Europie, obszar metropolitalny, miasto/region o statucie kraju związkowego, oraz Szczecin (Stettin) niegdyś stolica prowincji Pommern, obecnie województwa zachodniopomorskiego. Miasto o funkcjach portowych, przemysłowych i regionalnych funkcjach administracyjnych oraz rozwijających się usługach. Dla realizacji tego celu posłużono się podejściem retrospekcyjnym, którego zadaniem jest projekcja minionych możliwych do odbudowania w pewnym zakresie ograniczonych współczesnymi uwarunkowaniami więzi obu miast. W obecnej sytuacji geopolitycznej i obecnym klimacie gospodarczym, pomimo że miasta te znajdują się w innych układach osadniczych dwóch państw, ich przynależność państwowa nie powinna stanowić istotnej przeszkody do czerpania wzajemnych korzyści ze swojej relatywnej przestrzennej bliskości (ok. 150 km). Bliskość ma też wymiar polityczny, wynika ze wspólnej przynależności Niemiec i Polski m.in. do Unii Europejskiej i strefy Schengen, wspólnego rynku, tych samych organizacji gospodarczych, społecznych i geostrategicznych (NATO). Na tle zmian politycznych usuwających bariery i skracających drogę w wymiarze politycznym i prawnym do wzmocnienia wzajemnych relacji między miastami wyraźne stały się potrzeby infrastrukturalne pokonujące opór przestrzeni. Nie bez znaczenia są również potrzeby podjęcia obopólnych wysiłków polsko-niemieckich zmierzających do zniesienia barier mentalnych i organizacyjnych w czerpaniu korzyści z bliskości położenia. Motywem wyboru tematyki publikacji były osobiste zainteresowania naukowe autorów, jak również ograniczona liczba publikacji dotycząca omawianego obszaru, zwłaszcza z najnowszego okresu. Artykuł ma charakter deskryptywny, powstał przy wykorzystaniu przeglądu literatury, materiałów prasowych oraz informacji netograficznych. Metodę badawczą zastosowaną w publikacji stanowi analiza danych zastanych i krytyka piśmiennicza oraz elementy analizy porównawczej. Teza badawcza opiera się na stwierdzeniu, że stworzenie warunków do zacieśnienia współpracy Berlina ze Szczecinem daje obu miastom szansę na powstanie wielu wzajemnych korzyści gospodarczych i społecznych.

Biogramy autorów

Jacek Rudewicz - Uniwersytet Szczeciński, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania

Jacek Rudewicz, dr inż., adiunkt. Uniwersytet Szczeciński, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania. Ukończył kierunek geografia ze specjalnością geografia społeczno-ekonomiczna, kierunek zarządzanie i marketing oraz ekonomia. W pracy naukowej zajmuje się m.in.: studiami miejskimi, rozwojem zrównoważonym, rozwojem regionalnym, geografią społeczno-ekonomiczną.

Krzysztof Sala - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych

Krzysztof Sala, dr, adiunkt. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Politologii. Absolwent: międzynarodowych stosunków gospodarczych (specjalność: studia europejskie) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (studia magisterskie) zakończonych dyplomem na podstawie pracy Realizacja polityki ekorozwoju w krajach skandynawskich, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania jakością i ochroną środowiska w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy Nowe rodzaje turystyki jako przejaw postmodernizmu zachowań konsumenckich w Polsce. Ma wieloletnie doświadczenie w praktyce gospodarczej na różnych stanowiskach zawodowych, w tym stanowiskach menadżerskich. Zdobył doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej na uczelniach publicznych i prywatnych. Uczestniczył jako trener w szkoleniach finansowanych z UE w ramach programu Kapitał Ludzki z zakresu dotyczącego szeroko rozumianej turystyki i zarządzania. Do głównych obszarów zainteresowań zalicza politykę gospodarczą i turystyczną Polski i Unii Europejskiej, przedsiębiorczość w sektorze małych i średnich firm oraz zarządzanie strategiczne.

Bibliografia

Bednarek, R. (2010). Superregion polsko-niemiecki jako próba reaktywacji planu Stolpego-Willersa. T. 2, Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.

Berlin – Stettin, Szczecin – Berlin. (2021, 10 lipca). Pozyskano z: http://www.oder-partnerschaft.eu/files/file/Berlin-Stettin.pdf

Białecki, T. (1992). Historia Szczecina. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Billewicz-Wysocka, I. (2013). Okrągły Stół – Partnerstwo Odry (pol.). Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Chojnicki, Z. (1965). Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych. Warszawa: PWN.

Dziewoński, K. (1967). Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Prace Geograficzne, Instytut Geografii PAN, 63.

Ferrix. (2021, 25 czerwca). Historia i przewozy na linii Berlin – Szczecin. Pozyskano z: https://kolej.mkm.szczecin.pl/encyklopedia/berlin_szczecin

Frymus, M. (2021, 3 lipca). Co łączy Szczecin i Berlin?. Pozyskano z: https://radioszczecin.pl/4,384298,co-laczy-szczecin-i-berlin-mozna-bylo-dowiedziec.

Grzeszczak, J. (1999). Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej. Prace Geograficzne, Instytut Geografii PAN, 173.

Hahn, P. (2007). W 70. rocznicę śmierci rzeźbiarza Karla Ludwiga Manzela. Märkische Allgemeine, 15 lutego.

Jesswein, R. (2019; 2021, 13 lipca). Enklawa. Jak Sowieci wywozili łupy przez port w Szczecinie. Pozyskano z: https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,150424,24701572,enklawa-jak-sowieci-wywozililupy-przez-port-w-szczecinie.html

Kluba, A. (2018; 2021, 13 lipca). Zachodniopomorskie: Wygodniej nad morze – nowa berlinka DW142 służy kierowcom. Pozyskano z: https://conadrogach.pl/informacje/zachodniopomorskie-wygodniej-nad-morze-nowa-berlinka-dw142-sluzy-kierowcom.html

Kotowska, I. (2011). Możliwości aktywizacji przewozów drogą wodną Szczecin – Berlin. Logistyka, 6.

Kozłowski, K., Krzywicki, S. (1988). Historyczna droga do polskiego Szczecina. Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Lärmer, K. (1975). Autobahnbau in Deutschland 1933 bis 1945. Berlin.

Lejman, T. (2020; 2021, 3 lipca). „Następna stacja: Berlin Szczeciński”. Narodziny i upadek wielkiego

dworca. Pozyskano z: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-02-22/nastepna-stacja-berlin-szczecinski -narodziny-i-upadek-wielkiego-dworca/

Lemańczyk, B. (2021, 11 lipca). Polacy najliczniejszą grupą obcokrajowców w Berlinie. Pozyskano z: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polacy-najliczniejsza-grupa-obcokrajowcow-w-Berlinie-8131740.html

Łysakowska, A. (2015; 2017, 6 lipca). Jak Stettin stał się Szczecinem. Pozyskano z: Histmag.org

Madejski, M. (2018; 2021, 11 lipca). Powstaje największa „winda” dla statków w Europie. Nikt nie skorzysta bardziej niż Polacy. Pozyskano z: https://finanse.wp.pl/powstaje-najwieksza-winda-dla-statkow-w-europie-n ikt-nie-skorzysta-bardziej-niz-polacy-6311158156174977a

Madejski, M. (2019; 2021, 11 lipca). Niemcy chcą zrobić ze Szczecina aglomerację.,,Bo Berlin nas ignoruje”. Pozyskano z: https://www.money.pl/gospodarka /niemcy-chca-zrobic-ze-szczecina-aglomeracje-bo-berl in-nas-ignoruje-6407803313514113a.html

Madejski, M. (2021, 3 lipca). Firmy z Berlina poszukują pracowników w Szczecinie. Sprawdziliśmy, czy opłaca się dojeżdżać. Pozyskano z: https://finanse.wp.pl/firmy-z-berlina-poszukuja-pracownikoww-szczecinie-sprawdzilismy-czy-oplaca-sie-dojezdzac-6448491046565505a

Mąka, H. (1978). Szczecin. Wczoraj, dziś, jutro. Warszawa: Wydawnictwo Interpress.

Miasta partnerskie Miasta Szczecin. (2021, 2 czerwca). Pozyskano z: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11296.asp

Niemcy emigrują do Szczecina. Zachodniopomorskie jest dla nich atrakcyjne finansowo. (2021, 23 lipca). Pozyskano z: https://gs24.pl/niemcy-emigruja-d o-szczecina-zachodniopomorskie-jest-dla-nich-atrakcyjne-finansowo/ar/5385122

Nowosielska, E. (1992). Teoria Christallera – prawda i mity (w sprawie nieporozumień pojęciowych). Dokumentacja Geograficzna, 3, IGIZ PAN, Warszawa.

Rudewicz, J. (2017). Przedsiębiorczość i motywy osiedlania się Polaków w niemieckiej części obszaru funkcjonalnego miasta Szczecin. Studium przypadku miejscowości Löcknitz. Przedsiębiorczość Edukacja [Entrepreneurship – Education], 13, 87–105. https://doi.org/10.24917/20833296.13.7

Rudnicki, M. (2010). Hitler, Honorowy Obywatel Szczecina. Głos Szczeciński, 31 lipca.

Strohmeyer, K. (2000). James Hobrecht. (1825–1902) und die Modernisierung der Stadt. Verlag für Berlin-Brandenburg.

Starcken, G. (2016). Schifffahrt über den Berg. Von Geschichte und Entwicklung des Oder-Spree-Kanals. Norderstedt.

Strączyński, M. (2019). Pojezierze Meklemburskie. Przewodnik dla wodniaków, Szczecin: Zapol sp.j.

Szczecin Music Fest. (2021, 2 lipca). Pozyskano z: https://koncerty.com/pl/32/szczecin_music_fest

Szczepański, W. (2016; 2021, 12 lipca). ,,Złośliwie mówimy, że Berlin jest nasza stolicą. To w Szczecinie urodziło się najwięcej nowych… berlińczyków. Pozyskano z: https://natemat.pl/192843,zaskakujacy-ranking-niemieckiej-gazety-wiemy-z-jakiego-polskiego-miasta-pochodzi-najwiecej-berlinczykow

Śląski, K. (red.). (1960). Pomorze Zachodnie. Nasza ziemia ojczysta, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Śleszyński, P. (2009). Ocena powiązań gospodarczych i kapitałowych miedzy miastami. W: K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Zuber, Ekspertyzy do Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008–2033, t. I, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Uhlemann, H.J. (1994). Berlin und die märkischen Wasserstraßen. DSV/Hamburg: Busse-Seewald, Herford.

Wanat, E. (2018; 2021, 3 lipca). Tysiące bezdomnych Polaków na ulicach Berlina. Ambasada chce namówić 20 do powrotu. Pozyskano z: https://oko.press/tysiace-bezdomnych-polakow-na-ulicach-berlina-ambasada-chce-namowic-20-do-powrotu/

Wedel, C. (red.). (2002). Die Neue Museumsinsel. Der Mythos. Der Plan. Die Vision. Berlin: Nicolaische Verlagsbuchhandlung.

Widzyk, A. (2020; 2021, 12 września). Berlin policzył swoich bezdomnych. Zaskakujący wynik. Pozyskano z: https://www.d w.com/pl/berlin-policzy%C5%82-swoich-bezdomnych-zaskakuj%C4%85cy-wynik/a-52296573

Wojtkun, P. (2020). Wielka szczecińska przestrzeń. Geneza i tło. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wright, P. (2009). Żelazna Kurtyna. Poznań: Świat Książki.

Zbroja, Z. (2021, 30 sierpnia). Wassertourismus in Polen – stettiner haff + untere oder + Ostsee. Pozyskano z: http://oderverein.de/w pcontent/uploads/08_HerrSbroja.pdf

Pobrania

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Rudewicz, J. ., & Sala, K. (2021). Szczecin i Berlin – zarys wzajemnych relacji pomiędzy miastami. Przedsiębiorczość - Edukacja, 17(2), 164–180. https://doi.org/10.24917/20833296.172.12

Inne teksty tego samego autora