Przedsiębiorczość kobiet w Legnicy w latach 2013–2020

Autor

  • Agata Buczak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.181.9

Słowa kluczowe:

COVID-19, działalność gospodarcza, kobiety, miasto Legnica, przedsiębiorczość

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja profili przedsiębiorczych zachowań kobiet, które w latach 2013-2020 założyły w Legnicy działalność gospodarczą, oraz próba określenia, czy pandemia COVID-19 (w Polsce za jej początek uważa się marzec 2020 r., gdy potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia) miała wpływ na przedsiębiorcze decyzje kobiet Legnicy - w odniesieniu do liczby i rodzajów założonych przez nie firm. Analizy, opartej na metodzie desc research oraz dedukcji, dokonano na danych statystycznych pozyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego - opartych w głównej mierze na bazie REGON i zestawieniu PKD. Szczegółowa realizacja zadania pozwoliła wskazać rodzaje działalności gospodarczych, które były najczęściej wybierane przez kobiety w Legnicy. Wskazano ponadto liczbę i rodzaje działalności gospodarczych, które zostały utworzone w latach 2019 oraz 2020 i w roku swojej rejestracji zostały zlikwidowane przez kobiety w Legnicy. Ustalono również, że pandemia COVID-19 nie wpłynęła znacząco na zmianę kierunków podejmowanych działań przedsiębiorczych, ale odnotowano zmniejszenie liczebności rejestracji firm w badanej grupie, jak również w ogólnej liczbie powołanych do życia działalności w latach objętych badaniem.

Biogram autora

Agata Buczak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Agata Buczak, dr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów, Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej. Doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych są: aktywność ekonomiczna kobiet, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne przedsiębiorczej działalności człowieka, bariery i czynniki hamujące zachowania przedsiębiorcze, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości kobiet. Obszar badań stanowią: działalność instytucji otoczenia biznesu, sytuacja kobiet na rynku pracy, płacy oraz dostępu do wsparcia działań przedsiębiorczych, współpraca biznesu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Autorka zwraca szczególną uwagę na kwestie związane z rozwojem przedsiębiorczości kobiet i koniecznością wspierania ich dążeń oraz działań przedsiębiorczych.

Bibliografia

Bratnicki, M. (2001). Refleksje teoretyka nad przedsiębiorczością i przedsiębiorcami współczesnego biznesu. Przegląd Organizacji, 5.

Buczak, A. (2017a). Profile działalności jeleniogórskich przedsiębiorców w 2015 roku – analiza wybranych danych statystycznych. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 40.

Buczak, A. (2017b). Przedsiębiorcze kobiety Wałbrzycha w latach 2013–2015 – analiza wybranych danych statystycznych. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 41.

Buczak, A. (2017b). Enterprising women of Jelenia Góra within the years 2013–2015 – an analysis of selected statistical data. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 42.

Buczak, A. (2017d). Enterprising women of Legnica within the years 2013–2015 – an analysis of selected statistical data. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 43.

Buczak, A. (2018). Enterprising men of Jelenia Góra within the years 2013–2015 – an analysis of selected statistical data. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 45.

Buczak, A. (2019). Instytucje otoczenia biznesu a zakładanie działalności gospodarczej przez kobiety. Rozprawa doktorska. Jelenia Góra: UE we Wrocławiu.

Buczak, A. (2021). Przedsiębiorcze kobiety Wałbrzycha w latach 2013–2020. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 17(2).

Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, przekł. A. Ehrlich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWE.

Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kliwer.

Główny Urząd Statystyczny (GUS). (1989). Wykaz jednostek organizacyjnych objętych Rejestrem Gospodarki Narodowej oraz ich numerów statystycznych. T. 1. Cz. A. Jednostki organizacyjne resortów państwowych, spółdzielnie i ich związki, organizacje polityczne i związkowe oraz organizacje społeczne i społeczno–zawodowe o zasięgu krajowym. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Informatyki Statystycznej.

Główny Urząd Statystyczny (GUS). (2014). Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2013 r. Warszawa: GUS.

Haber, L.H. (1996). Działania przedsiębiorcze w biznesie. Przedsiębiorczość i Rynek, 1.

https://6krokow.pl/spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/

https://lubimyczytac.pl/cytat/109639

https://medium.com/blog- transparent- data/kobiety- i- biznes- w- polsce- dane- i- wykresy-20208b6c2c92c826

https://wach-pawliczak.pl/dlaczego-tak-czesto-zakladamy-spolki-z-o-o/

https://www.biznes.gov.pl/pl/ (tabela-pkd; firma/zakladanie-firmy/chce-wiedziec-jak-zalozyc-wlasna-firme/zanim-zdecydujesz-sie-na-wlasna-firme/rodzaje-formy-prowadzenia-dzialalnosci)

https://www.polskawliczbach.pl/Legnica#(demografia-w-pigulce; malzenstwa-i-rozwody; rynek-pracy; rejestr-regon)

http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje

Koźmiński, A.K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: PWN.

Krause, E. (2021). Sytuacja kobiet na rynku pracy w czasie pandemii. Edukacja Ustawiczna Dorosłych 1. The Central and Eastern European Online Library.

Lisowska, E. (2004). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Bank Światowy. Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką Region Europy i Azji Środkowej. Raport Nr 29205 POLSKA.

Lisowska, E., Sawicka, J. (2009). Raport. Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 19892009. Kongres kobiet polskich 2009. Warszawa: Fundacja Feminoteka.

Łuczak, M. (2003). Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie.

Morris, M.H., Lewis, P., Sexton, D. (1994). Reconceptualizing entrepreneurship: An input – output perspective. SAM Advanced Management Journal.

PARP. (2020). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska 2020. Warszawa: PARP oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

PARP. (2021). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: PARP.

Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.

Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.

Piwowar-Sulej, K., Kwil, I. (2018). Przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka i technologiczna. Innowacyjność – próba systematyzacji. Przegląd Organizacji, 7(19).

Pomarańska, R. (2018). Przedsiębiorczość kobiet z niepełnosprawnościami fizycznymi (przykłady bariery – wyzwania). Praca Socjalna, 4(33).

Rollnik-Sadowska, E. (2010). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Warszawa: Difin.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20. stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Dz.U. 2004 nr 33, poz. 289.

Shook, Ch.L., Priem, R.L., McGee, J.E. (2003). Venture creation and the enterprising individual: a review and synthesis. Journal of Management, 29(3).

Skowronek-Mielczarek, A. (2003). Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce. W: Przedsiębiorstwo – przedsiębiorczość – rynek. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Strużycki, M. (1992). Przedsiębiorstwo a rynek. Warszawa: WPWE.

Targalski, J. (2003). Przedsiębiorczość i zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo: C.H. Beck.

Timmons, J.A. (1999). New Venture Creation: Entreprenurship for the 21st Centure. Boston: Irwin/McGraw – Hill.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2000 nr 94, poz. 1037.

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Dz.U. z 2019 r. poz. 649.

Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 11.

Wielicka-Gańczarczyk, K. (2020). Wielowymiarowość przedsiębiorczości w polskiej literaturze naukowej. Ekonomia Społeczna, 2.

Wielka Encyklopedia PWN. (2005). Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2015). Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych. Przedsiębiorczość – Edukacja. [Entrepreneurship – Education], 11.

Zioło, Z. (2016). Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 12.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Buczak, A. (2022). Przedsiębiorczość kobiet w Legnicy w latach 2013–2020. Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(1), 98–117. https://doi.org/10.24917/20833296.181.9