Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu - uczeniu się podstaw przedsiębiorczości

Autor

  • Mirosław Soczówka Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.3.40

Słowa kluczowe:

IT, edukacja, nauczanie, podstawy przedsiębiorczosci

Abstrakt

This paper presents results of review and didactical analysis of some multimedia discs published with handbooks for Basis of Entrepreneurships” for high schools, their internet casing and chosen thematic internet services. On the base of his own research the author presents some changes needed to better use the information technology in schools especially for teaching and learning “Basis of Entrepreneurships”.

Bibliografia

Bachta A. i in., 2003, Podstawy przedsiębiorczości. Scenariusze zajęć edukacyjnych, Nowa Era, Warszawa.

Belka M. (red.), 2005, Ekonomia stosowana. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa.

Gregorczyk S., Majewski B., 2005, Podstawy przedsiębiorczości. Plansze interaktywne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, (program na płycie CD-ROM), WSiP, Warszawa.

Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska M., Wachowiak P., 2002, Przedsiębiorczość bez tajemnic.

Podręcznik do nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym, WSiP, Warszawa.

Kulikowska M., 2005, Możliwość wykorzystania komputera na zajęciach podstaw przedsiębiorczości na przykładzie lekcji nt. podatków pośrednich (scenariusz lekcji) [w:] seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Wyd. MiWa, Kraków.

Makieła Z., Rachwał T., 2005, Podstawy przedsiębiorczości. Poradnik metodyczny. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, wyd. 3, Nowa Era, Warszawa.

Makieła Z., Rachwał T., 2005, Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Nowa Era, Warszawa.

Neneman J., 2005, Ekonomia stosowana. Zeszyt ucznia z ćwiczeniami i płytą CD do podstaw przedsiębiorczości. Dla uczniów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa.

Pietraszewski M., 2001, Elementarz życia gospodarczego, Wyd. eMPi2 , Poznań.

Pietraszewski M., 2002, Szansa dla przedsiębiorczych. Podręcznik podstaw przedsiębiorczości dla liceów i techników, Wydawnictwo eMPi2 , Poznań.

Rokicki R., Kopaczyński B., 2004, Atrakcyjność turystyczna powiatu wschowskiego. Metoda projektu edukacyjnego, „Geografia w Szkole”, r. 57, nr 1.

Soczówka M., 2002, Polskie podręczniki multimedialne do nauczania-uczenia się geografii i przyrody [w:] Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych, A. Kaszubski (red.), Pracownia Dydaktyki Chemii Instytutu Chemii UMK w Toruniu, Toruń.

Soczówka M., 2006, Mobilny zestaw multimedialny w nauczaniu - uczeniu się geografii [w:] Komputer w edukacji. 16 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, J. Morbitzer (red.), Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, Kraków.

Soczówka M., Uliszak R., 2004, Możliwości wykorzystania Internetu do nauczania-uczenia się o regionie ucznia [w:] Polska dydaktyka geografii jako nauka i sztuka, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.

Szmulczyńska B., 2006, Zapotrzebowanie środowiska szkolnego w zakresie edukacji ekonomicznej a oferta edukacyjna Portalu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego - NBPortal.pl [w:] seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 2, Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Nowa Era, ZPiGP IG AP, Kraków.

Śrutowska D., 2006, Wykorzystanie multimediów w nauczaniu przedsiębiorczości (na przykładzie multimedialnego CD-ROM-u Wydawnictwa Nowa Era pt. Podstawy przedsiębiorczości) [w:] seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 2, Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Nowa Era, ZPiGP IG AP, Kraków.

Uczkiewicz P., 2005, Technologia informacyjna a przedsiębiorczość w szkole ponadgimnazjalnej [w:] seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Wyd. MiWa, Kraków.

Zarys dydaktyki geografii, 1997, S. Piskorz (red.), wyd. 2 zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2007-01-01

Jak cytować

Soczówka, M. (2007). Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu - uczeniu się podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 317–324. https://doi.org/10.24917/20833296.3.40