Zagadnienia globalizacji i korporacji ponadnarodowych w edukacji przedsiębiorczości

Autor

  • Wioletta Kilar Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.3.37

Słowa kluczowe:

globalizacja, korporacje, edukacja, przedsiębiorczość

Abstrakt

The aim of the article is to define how the issue of entrepreneurship is tackled by authors of textbooks for high, vocational and technical schools. According to presented study, it is possible to observe that the majority of authors of the textbooks on the basics of entrepreneurship raise the issues of globalization and international corporations. Usually the issue of corporations is related to the issue of globalization in the world’s economy - with more or less details in different textbooks. The above mentioned issues can usually be found in the last chapters, which a student can treat as a guideline for what processes will take place in the world’s economy in the future. The awareness of these processes is crucial to students’ education and puts them in competitive position with relation to others who do not realize the full meaning of globalization in the world’s economy. It also allows for making rational decisions and finding one’s place in the developing world.

Bibliografia

Gierańczyk W., Stańczyk A., 2003, Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych, Z. Zioło, Z. Makieła (red.), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 5/2003, Warszawa-Kraków.

Kudełko J., Zioło Z., 2005, Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach 1990-2003 [w:] Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie - Księga Jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Z. Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę Urodzin, M. Bogucka, J. Słodczyk (red.), Uniwersytet Opolski, Opole.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum [w:] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26.02.2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. Nr 51, poz. 458.

Sala S., 2005, Rozwój korporacji transnarodowych w gospodarce światowej [w:] Przedsiębiorczość a wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej Krakowie, Wydawnictwo „MiWa”, Kraków.

Zioło Z. 2005, Światowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a wy- zwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej Krakowie, Wydawnictwo „MiWa”, Kraków.

Zioło Z., 2006, Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Warszawa-Kraków.

Zioło Z., Piróg S., 2002, Lokalizacja zarządów i potencjał ekonomiczny wiodących firm zachodnio- europejskich [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych, Z. Zioło (red), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 4, Warszawa-Kraków-Rzeszów.

Zioło Z., Rachwał T., 2006, Wprowadzenie [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Warszawa-Kraków.

Barańska B., Gerczycka J., Szostek D., 2002, Przedsiębiorczość. Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników, Videograf Edukacja, Chorzów.

Belka M. (red.), 2005, Ekonomia stosowana. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników (wydanie II uaktualnione), Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa.

Biernacka M., Korba J., Smutek Z., 2006, Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (wydanie II zmienione), Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdynia.

Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P., 2002, Przedsiębiorczość bez tajemnic.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, WSiP, Warszawa.

Jakubowski W.J., Maj T., Załęski P., 2003, Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik do liceów i techników, Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, Warszawa.

Makieła Z., Rachwał T., 2005, Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla liceum ogólnokształcące- go, liceum profilowanego i technikum, wydanie czwarte, Nowa Era, Warszawa.

Mikina A., Sienna M., 2002, Przedsiębiorczość - klucz do sukcesu. Podstawy przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Rea, Warszawa

Nasiłowski M., 2002, Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Key Text, Warszawa

Piasecka L., 2002, Podstawy przedsiębiorczości 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwa Edukacyjne Wiking, Wrocław.

Pietraszewski M., 2002, Szansa dla przedsiębiorczych. Podręcznik podstaw przedsiębiorczości dla liceów i techników do aktywnego uczenia się, Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2 , Poznań.

Stańda B., Wierzbowska B., 2002, Przedsiębiorczość (podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych), Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa..

Pobrania

Opublikowane

2007-01-01

Jak cytować

Kilar, W. (2007). Zagadnienia globalizacji i korporacji ponadnarodowych w edukacji przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 297–304. https://doi.org/10.24917/20833296.3.37

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>