Wizerunek osobowościowy współczesnego menedżera w przedsiębiorstwie

Autor

  • Paweł Żukowski Wyższa Szkoła Biznesu, National-Louis University w Nowym Sączu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.3.22

Słowa kluczowe:

wizerunek, osobowościowy, menedżera

Abstrakt

To succeed in a global and integrated economy, various organizations especially in business need the efficient management and be able to cooperate with a lot of institutions; alsothey need to fulfill expectation of their partners and customers as well as carefully study theactivities of their competitors. Additional complication and difficulties for the company management result from continuous changes in above conditions and expectations that sometimes areeven contradicted. Requirements for the modern managers are multidimensional and strict. Sothe article emphasizes a typology of managers and their personal attributes. These attributes aswell as a knowledge and skills and an intellectual mastery show whether manager is able tocommunicate with people and properly react all of these traits fundamentally affect companysuccess. If you look for competent and efficient manager long questionnaires with variouspersonal and managerial attributes are not enough; also high ethical level is essential. Onlythese managers reach real success who besides having the knowledge, the skills, the courage,and the experience they are also honest and solid; and respected moral values direct their works.

Bibliografia

Armstrong M., 2007, Jak być lepszym menedżerem, Oficyna Ekonomiczna ABC, Warszawa.

Armstrong M., 2004, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.

Bjerke B., 2004, Kultura a style przywództwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Drucker P. F., 1994, Menedżer skuteczny, Akademia Ekonomiczna, Kraków.

Kietliński K., Martinez-Reyes V., Aleksyn T., 2004, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Kubik K., 2005, Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.

Penc J., 2001, Wizerunek menedżera przyszłości, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 8/2001.

Probst G., Raub S., Romhardt K., 2004, Zarządzanie wiedzą w organizacji, , Warszawa.

Psychologiczne czynniki sukcesu w zarządzaniu, S. Witkowski (red.), 1996, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Rachwał. M., Rachwał. T., 2005, Wartości moralne podstawą prawdziwego sukcesu menedżera [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 2, Wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Schein E.H., 2001, Przywództwo a kultura organizacji, PWE, Warszawa.

Stoner J., Wankel Ch., 2001, Kierowanie, PWE, Warszawa.

Żukowski P., 2006, Podstawy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

Pobrania

Opublikowane

2007-01-01

Jak cytować

Żukowski, P. (2007). Wizerunek osobowościowy współczesnego menedżera w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 180–186. https://doi.org/10.24917/20833296.3.22