Czy uczenie się przez całe życie jest postawą przedsiębiorczą

Autor

  • Nadine Bednarz Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.3.18

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość, nauka

Abstrakt

The main thesis of the article is connected with the constant attempts to the implementationa new educational system in Poland. Some new opportunities have occurred since Polandentered the European Union as we can now make use of other countries experience in thereforming area. Nowadays we are dealing with a new term in Poland i.e. lifelong learning. According to the author such a view on the education has its roots in constant changes in Polishsociety and economy. Open trade economy has influenced Polish scholar system the trainees students are focused on being successful on the market, especially on the job market. Traditional educational system in Poland was enriched by elements of entrepreneurship. The authordescribes Polish education as an investment, which is a condition of economic, scientific andsocial development. Constant or lifelong learning is therefore described as a social and economic phenomenon.

Bibliografia

Baran A., Edukacja w Polsce wobec zmian systemowych i demograficznych, „Polityka Społeczna” 5-6/2004.

Budzyńska M., 2004, Koncepcja kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej jako jeden ze sposobów realizacji Strategii Lizbońskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa (publikacja w wersji elektronicznej, scholaris.pl).

Cybulski L., 1999, Edukacja a konkurencyjność regionów [w:] M. Klamut (red.), Konkurencyjność regionów, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.

Fiodor B., 2001, Polityka państwa a powiększanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych [w] J. Jagas (red.), Produktywność i wydajność w okresie transformacji gospodarki polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Strategia rozwoju edukacji 2007-2013, MEiN, Warszawa 2005.

Pobrania

Opublikowane

2007-01-01

Jak cytować

Bednarz, N. (2007). Czy uczenie się przez całe życie jest postawą przedsiębiorczą. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 151–155. https://doi.org/10.24917/20833296.3.18