Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw regionu południowego

Autor

  • Krzysztof Wach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.3.4

Słowa kluczowe:

MŚP, potencjał, region, południe

Abstrakt

The paper presents the synthetic diagnosis of the social and economical situation of thestudied region, especially referring to the state and development tendencies of small and me-dium-sized enterprises in dynamic perspective, that is in years 20012005. The author presentsconditions for small and medium-sized enterprises functioning and development, which are laidin regional business environment, on the other hand he focuses on developmental tendenciesof SMEs sector in the studied region.

Biogram autora

Krzysztof Wach - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Krzysztof Wach, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktor habilitowanynauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (przedsiębiorczość międzynarodowa), doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (przedsiębiorczośćstrategiczna), specjalista z zakresu przedsiębiorczości międzynarodowej. Autor kilkunastuksiążek, ponad 150 publikacji naukowych, redaktor naczelny kwartalnika naukowego Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER), członek komitetówredakcyjnych kilku czasopism naukowych, w tym rocznika Przedsiębiorczość– Edukacja. W latach 2012–2014 pełnił funkcję Krajowego Eksperta OECD orazEksperta Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorczości. Jest uczestnikiem międzynarodowychprojektów edukacyjnych i badawczych (m.in. Jean Monnet, Atlantis,International Visegrad Fund, Central European Initiative). Odbył gościnne wykładym.in. w Grand Valley State University (Grand Rapids, USA), Roosevelt University(Chicago, USA), University of Detroit Mercy (Detroit, USA), Loyola University Chicago(Chicago, USA), Northumbria University (Newcastle, UK), Univercity CollegeLondon (UK), Universidad Politécnica de Cartagena (Kartagena, Hiszpania).

Bibliografia

Aktualizacja raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju 2003, 2005, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN, Warszawa.

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005, 2005, T. Kalinowski (red.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.

Dębski J., 2002a, Lokalne bieguny wzrostu w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, t. 2, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.

Dębski J., 2002b, Przedsiębiorczość prywatna w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, t. 1, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.

Opis sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego, 2005, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.

Ośrodki innowacji w Polsce, 2005, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań-Warszawa.

Przedsiębiorczość w Polsce 2003, 2003, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa

Przedsiębiorczość w Polsce 2005, 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa

Regionalne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego [w:] Polska 2005. Raport o stanie gospodarki, 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia nomenklatury jednostek terytorialnych dla celów statystycznych NTS (Dz.U. z 2004 r., Nr 98, poz. 998).

Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2020, 2005, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.

Surażska W., 1999, Potencjał rozwojowy województw 1999, Centrum Badań Regionalnych w Warszawie, Warszawa.

Wielki Ranking Miast 2003, 2003, Centrum Badań Regionalnych w Warszawie, Warszawa.

Województwo małopolskie 2004, 2005, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

Pobrania

Opublikowane

2007-01-01

Jak cytować

Wach, K. (2007). Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw regionu południowego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 24–35. https://doi.org/10.24917/20833296.3.4

Inne teksty tego samego autora